Vastuullisuus ja ympäristö

Tuotteen elinkaari jatkuu vielä pitkälle sen jälkeen, kun sen käytöstä on luovuttu. Me Kiertokapulassa haluamme huolehtia siitä, että jätteidenkäsittely hoidetaan asianmukaisesti ja että mahdollisimman suuri osa jätteistä saadaan hyötykäyttöön joko materiaaleina tai energiana. Yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöaste onkin meillä yli 90 %.