Mitä jätteille tapahtuu

Jätteiden kierrättäminen vaikuttaa jätteiden määrään. Lajitellut jätteet käsitellään omissa pisteissään ja mahdollisimman paljon materiaalia pyritään saamaan uusiokäyttöön.

Jätteet hyötykäyttöön

Alta saat tietoa siitä, miten eri jätejakeet Kiertokapulan alueella hyödynnetään raaka-aineina tai energiana. Mm. sekajätteen ja biojätteen hyödyntämisessä olemme yhteistyökumppaniemme kanssa alan edelläkävijöitä.

Sekajäte

Sekajäte

Sekäjäte koostuu kuivajätteestä ja biojätteestä.

Sekajäte koostuu kuivajätteestä ja biojätteestä. Jäteautojen keräämä sekajäte kuljetetaan Fortumin jätevoimalaan Riihimäelle. Fortumin Kiertotalouskylässä sekajätteestä erotellaan materiaalina hyödynnettäviksi biojätettä, muovia ja metalleja. Osa sekajätteestä ohjataan hyödynnettäväksi energiana, jolloin korvataan mm. fossiilisia polttoaineita. Prosessista voit lukea lisää Fortumin sivuilta www.fortum.fi. Biojätteestä valmistetaan biokaasua ja lannoitteita, muovista ja metallista uusioraaka-aineita teollisuuteen.


Lähialueilta jäteautot ajavat suoraan Fortumille, mutta kauempaa kerätty jäte kulkee Kiertokapulan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta isommilla autoilla. Näin vähennetään yksittäisten autojen ajoja ja niiden aiheuttamaa rasitetta ympäristölle.

Biojäte

Biojäte

Biojäte hyödynnetään bio­etanoli­laitoksessa.

Kerätty biojäte kuljetetaan Hämeenlinnaan St1 Renewable Energy Oy:n bioetanolilaitokseen, jossa siitä prosessoidaan bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena syntyy kaukolämpöä ja sähköä. Jäljellejäävästä massasta tuotetaan biokaasulaitoksella biokaasua.

Osa laitoksen tarvitsemasta energiasta saadaan vieressä sijaitsevan suljetun loppusijoitusalueen talteen otetusta kaatopaikkakaasusta, ja osan laitos kierrättää itse.

Metalliromu

Metalliromu

Kuusakoski Oy hoitaa metalliromun käsittelyn.

Vastaanotettu metalliromu välivarastoidaan jätteidenkäsittelyalueille ennen kuljettamista Kuusakoski Oy:lle. Siellä eri metallilaadut erotellaan toisistaan ja toimitetaan hyödynnettäväksi metalliteollisuuden raaka-aineena.