Tekniset ratkaisut ympäristön parhaaksi

Kiertokapulan tavoitteena on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa olla edelläkävijä vastuullisessa ja ympäristöystävällisessä jätteidenkäsittelyssä. Yhteistyö ja verkostoituminen alan toimijoiden kanssa on meille tärkeää. Ympäristövaikutukset pyritään huomioimaan jätteiden koko elinkaaren aikana jätteiden keräyksestä loppusijoitusalueille.