Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästämään kustannuksia.

Kiertokapula Oy:n ympäristöjärjestelmä on rakennettu vastaamaan kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimuksia. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla hallitaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja minimoidaan toiminnan aiheuttamat ympäristöriskit. Bureau Veritas on myöntänyt sertifikaatin Kiertokapula Oy:n Kapulan toimipaikan osalta ensimmäisen kerran vuonna 1998. Nykyään ympäristöjärjestelmä kattaa yrityksen koko toiminnan ja kaikki toimipisteet. Nykyinen sertifikaatti on voimassa 15.9.2018 saakka.

Kiertokapulan ympäristöjärjestelmää on kehitetty toimintajärjestelmän suuntaan, jolloin järjestelmässä huomioidaan laajemmin myös turvallisuuteen ja laatuun liittyviä elementtejä. Kiertokapula on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset, kuten vaikutukset ihmisiin, maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon sekä energian ja luonnonvarojen kulutukseen. Yhtiö on asettanut päämäärät haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisten lisäämiseksi. Jätteidenkäsittelyalueiden eri toiminnoille on tehty omat työ- ja toimintaohjeet, jotta voidaan varmistua yhtenäisistä käsittely- ja toimintatavoista. Toiminnan ympäristö- ja turvallisuusriskit on kartoitettu ja poikkeuksellisia tilanteita varten on laadittu pelastussuunnitelmat kaikille jätteidenkäsittelyalueille. Suunnitelmia päivitetään säännöllisesti ja aina muutosten yhteydessä.

Ympäristöjärjestelmän standardinmukaisuus ja toimivuus tarkistetaan vuosittain ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Bureau Veritas toimii Kiertokapula Oy:n ulkoisena auditoijana. Sisäisen auditoinnin suorittaa yhtiön henkilökunnasta koottu auditointiryhmä.