Ympäristön tilan seuranta

Jätteidenkäsittelyalueiden yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu ympäristölle haittaa pitkälläkään aikavälillä.

Jätteidenkäsittelyalueiden vesiä seurataan

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä. Myös loppusijoitusalueen pinta- ja reunarakenteilla voidaan estää haitta-aineiden kulkeutuminen veden mukana pois kaatopaikalta.

Kaatopaikkakaasut hyötykäyttöön

Kaatopaikkakaasua syntyy, kun jätteen sisältämä orgaaninen aines hajoaa mätänemällä hapettomissa oloissa. Kaatopaikkakaasu on herkästi syttyvää ja koostuu pääasiassa metaanista ja hiilidioksidista, jotka molemmat ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Kaatopaikkakaasu on lain mukaan kerättävä talteen ja hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Mikäli sitä ei voida käyttää hyödyksi, se on käsiteltävä haitattomampaan muotoon polttamalla.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella kaasua kerätään alipaineistamalla jätetäyttö kaasunkeräysjärjestelmällä. Järjestelmässä kaasu kulkeutuu keräyskaivojen ja putkistojen kautta kaasupumppaamolle, josta se johdetaan Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle. Siellä kaasu hyödynnetään kaukolämpöverkon paluuveden lämmityksessä.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueella kaikki talteen saatu kaasu johdetaan Karanojalla sijaitsevalle St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokselle hyötykäyttöön. Kaikkia kaasunkeräyslinjoja tarkkaillaan ja säädetään säännöllisesti parhaan kaasuntuoton saavuttamiseksi.

Kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmää kehitetään koko ajan: tällä hetkellä Kapulan jätteidenkäsittelyalueella on 20 ja Karanojalla 28 kaasunkeräyskaivoa. Vuosittain molemmilla jätteidenkäsittelyalueilla saadaan talteen noin 2 – 3 miljoonaa Nm³ kaatopaikkakaasua.

Osallistu hajupaneeliin

Jätteenkäsittelytoiminnoissa hajuhaittoja on mahdotonta kokonaan välttää. Haittojen rajoittaminen on kuitenkin mahdollista, kun eri toimintojen erityispiirteet ja sääolot otetaan huomioon töiden toteutuksessa. Kapulan jätteidenkäsittelyalueen ympäristölupa (18.12.2008 No YS 1789) velvoittaa tarkkailemaan hajuja hajupaneelin avulla. Tavoitteena on selvittää ulkoilmassa esiintyviä hajuja, niiden kestoa sekä hajujen alkuperää.

Hajupaneeleja käytetään yleisesti hajujen tutkimisessa, sillä ihmisnenä on hyvä mittari hajujen tunnistamiseen ja mittaamiseen. Parhaimmillaan ihminen voi aistia yhdisteitä, joiden pitoisuudet ovat hyvin pieniä.

Hajupaneelin voivat osallistua kaikki halukkaat, aktiivisesti tai aina halutessaan. Jos siis havaitset Kapulan jätteidenkäsittelyalueelta tulevia hajuja voit antaa palautetta sähköisellä ympäristöhavaintolomakkeella, sähköpostitse suvi.perkkio(at)kiertokapula.fi tai suoraan puhelimitse 075 753 0017. Paperisia lomakkeita voi myös tilata yhteydenottolomakkeella.

Hajutilannetta Kapulan jätteenkäsittelyalueella seurataan vuosittain myös viranomaistapaamisen yhteydessä. Tällöin valvontaviranomaisten ja Kiertokapula Oy:n edustajat havainnoivat tilannetta jätteenkäsittelyalueella ja sen lähialueilla kenttäkierroksen yhteydessä.