Ympäristöpolitiikka

Kiertokapula Oy on 12 kunnan, Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Järvenpään, Keravan, Lopen, Mäntsälän, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken omistama jätehuoltoyhtiö. Tarjoamme palvelujamme ensisijaisesti osakkeenomistajillemme. Elinkeinoelämän jätteiden ja saastuneiden maiden käsittelyssä, hyötykäytössä ja loppusijoituksessa yhtiö on kilpailukykyinen ja vastuullinen toimija.

Tehtävänämme on järjestää yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittely alueellamme. Yhdyskuntajäte hyödynnetään energiana. Biojäte käytetään raaka-aineena prosesseissa, jotka tuottavat bioetanolia ja biopolttoainetta. Lisäksi teemme sopimuksia järjestetyn jätehuollon hoitamisesta kuntien alueilla ja kierrätysyhteistyöstä tuottajayhteisöjen kanssa. Huolehdimme myös osaltamme hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja hyödyntämisestä.

Annamme kaikkiin toimintoihimme liittyvää ja jätelakiin perustuvaa neuvontaa. Viestimme aktiivisesti ja säännöllisesti ympäristö- ja turvallisuusasioista eri kohderyhmille.

Periaatteenamme on kestävä kehitys, jonka mukaan hoidamme tehtävämme vastuullisesti, ympäristöystävällisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Tähän periaatteeseen ohjaamme myös asiakkaitamme, urakoitsijoitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme.

Tarkkailemme jatkuvasti toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä noudatamme ympäristölainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä.  Sitoudumme vähentämään ympäristöhaittoja ympäristöjärjestelmämme mukaisesti. Toimintojen kehittämisessä ja investointien suunnittelussa pidämme tärkeimpinä asioina vesien, ilman ja maaperän suojelua sekä turvallisuutta ja työterveyttä.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme. Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista jatkuvasti. Kannustava ja innostava työympäristö luo edellytykset henkilöstöllemme toteuttaa ja kehittää ympäristöpolitiikan mukaista toimintaamme.

Sitoudumme toimintamme ja asiakaspalvelumme jatkuvaan kehittämiseen.

 

Hämeenlinnassa 17.4.2014

Kari Mäkinen
toimitusjohtaja