Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Biojätteen käsittely

Kerätty biojäte kuljetetaan Hämeenlinnaan St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokseen, jossa siitä prosessoidaan bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena syntyy kaukolämpöä ja sähköä. Jäljellejäävästä massasta tuotetaan vielä biokaasulaitoksella biokaasua. Jätteidenkäsittelyalueille toimitettu haravointijäte puolestaan kompostoidaan isoissa aumoissa.

Biojätteistä jalostetaan bioetanolia liikennepolttoaineeksi

Kiertokapulan alueen biojätteet ohjattiin vuoden 2012 aikana Karanojan jätteidenkäsittelyalueella toimivalle St1 Biofuels Oy:n Bionolix-laitokselle. Aiemman biojätteiden kompostoinnin sijaan biojätteestä valmistetaan ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Kotitalouksien erilliskerätty, ruokaperäinen biojäte (mm. elintarvikkeet, vihannekset ja hedelmät) soveltuu sellaisenaan bioetanolin valmistukseen.

Erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 12 kunnasta vuonna 2012 yhteensä 7 722 tonnia. Bionolix-laitokselle käsittelyyn toimitettiin 6 635 tonnia. (Kaavio 2.)

Haravointijätteet kompostoidaan aumoissa

Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jätteidenkäsittelyalueille. Alueille toimitettu haravointijäte kompostoidaan Hyvinkään Kapulassa isoissa aumoissa, joita käännellään säännöllisesti prosessin aikana. Vuonna 2012 Kapulan kompostointikentällä vastaanotettiin ja aumakompostoitiin 6 066 tonnia kasviperäistä jätettä. Kompostoitu jäte hyödynnettiin loppusijoitusalueen pintarakenteissa. Myös muita käyttömahdollisuuksia ollaan selvittämässä.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen kompostointikentällä on jäljellä tuotteistettua Hyötymulta®-kompostia, mutta määrä on sen verran vähäinen, että se myydään peräkärrykuormina ja kuorma-autotoimitukset on lopetettu toistaiseksi.