Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Kapulan jätteidenkäsittelyalue, Hyvinkää

Kapulan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hyvinkään ja Riihimäen rajalla. Alueen kokonaispinta-ala on noin 29 hehtaaria, josta suljetun jätetäytön osuus on noin 12,5 hehtaaria.

Kapula palvelee asiakkaita Hyvinkään ja Riihimäen rajalla

Kapulan jätteidenkäsittelyalue oli vuonna 2012 Kiertokapulan kolmanneksi suurin alue asiakaskäyntien ja jätemäärien perusteella. Alueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • haravointijätteiden ja öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointi.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella on voimassa Uudenmaan ympäristökeskuksen 19.12.2003 myöntämä ja Vaasan hallinto-oikeuden 18.5.2006 vahvistama ympäristölupa, joka on voimassa toistaiseksi. Bureau Veritas auditoi Kapulan toimipaikan ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kaksipäiväisessä auditoinnissa, 14.–15.6.2012. Sisäinen auditointi suoritettiin lokakuussa 2012.

Kapulan jätemäärät laskivat edellisvuodesta

Vuonna 2012 Kapulaan vastaanotettiin yhteensä 26 200 tonnia jätettä, kun vuonna 2011 vastaava määrä oli 40 577 tonnia. Eniten vastaanotettiin betonia, tiiltä ja asfalttia.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2012

Yhteensä 26 200 tonnia