Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Karanojan jätteidenkäsittelyalue, Hämeenlinna

Karanojan monipuolinen jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hämeenlinnassa. Koko alueen pinta-ala on 33 hehtaaria.

Karanojan jätteidenkäsittelyalue oli vuonna 2012 Kiertokapulan suurin alue vastaanotettujen jätteiden määrän suhteen ja Puolmatkan jälkeen toiseksi suurin asiakasmäärien suhteen. Karanojan toimintoja ovat:

  • loppusijoitusalue
  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yrityksien vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • romuajoneuvojen vastaanottoalue.

Lisäksi Karanojalla on St1 Biofuels Oy:n Bionolix™ -bioetanolilaitos, jossa on käsitelty kaikki Kiertokapulan alueen biojäte 1.11.2011 lähtien.

Loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on noin 16,5 hehtaaria, josta tällä hetkellä käytössä olevan jätetäytön pinta-ala on noin 3 ha. Jätetäytöstä kerätään talteen kaatopaikkakaasua, joka hyödynnetään St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella.

Vuonna 2012 tehtiin pohjaa uudelle loppusijoitusalueelle ja suljettiin vanhaa

Vanhan jätetäyttöalueen pintarakenteita valmistui vuonna 2012 noin 2 ha, minkä myötä valmista pintarakennetta on nyt kaikkiaan 4,8 ha. Myös uusi kaatopaikan pohja valmistui vuoden 2012 aikana. Uutta pohjaa tehtiin kaikkiaan noin 3 hehtaaria, josta 0,8 ha valmistui syksyllä 2011 ja loput 2,2 ha sen jälkeen. Urakoitsijana molemmissa projekteissa toimi Ekokem Palvelu Oy.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle rakennettiin touko-elokuun aikana kompostointikenttä ja hyötyjätteiden varastointikenttä sekä huoltotie niihin liittyvine maarakennus-, tiivistysrakennus- ja putkistotöineen. Kenttärakenteissa hyödynnettiin 0–45 mm ja 0–90 mm betonimursketta. Kenttäalueen koko on noin 1,4 hehtaaria. Lisäksi elokuussa 2012 toteutettiin tasausaltaan pohjalietteen ruoppaus- ja kuivatustyöurakka.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueella on Hämeen ympäristökeskuksen 9.11.2007 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Bureau Veritas auditoi Karanojan toimipaikan ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kaksipäiväisessä auditoinnissa 14.–15.5.2012. Sisäinen auditointi suoritettiin lokakuussa 2012.

Karanojan jätemäärät pysyivät lähes edellisvuoden tasolla

Vuonna 2012 Karanojalle vastaanotettiin yhteensä 139 423 tonnia jätettä, kun vuonna 2011 vastaava määrä oli 142 033 tonnia. Eniten vastaanotettiin sekalaista jätettä suoraan loppusijoitukseen.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2012

Yhteensä 139 423 tonnia