Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Valkeakoskella lähellä kaupungin keskustaa. Alueen koko on 2,7 hehtaaria.

Lumikorpi palvelee toimialueen pohjoisosan asukkaita

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue on Kiertokapulan uusin ja myös selkeästi pienin jätteidenkäsittelyalue niin vuoden 2012 asiakaskäyntien kuin jätemäärien suhteen. Alueelle vastaanotettiin vuoden aikana pienasiakkaiden yhdyskunta- ja rakennusjätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä hyötyjätteitä. Vuoden 2012 alussa Lumikorvessa aloitettiin myös yrityksiltä tulevan rakennusjätteen vastaanotto.

Vuoden 2012 aikana Lumikorven toimintoja kehitettiin ja jätevesien hallintaa parannettiin rakentamalla jätevesille uusi tasausallas ja siihen liittyvä viemäröinti.

Lumikorven jätemäärät nousivat hieman edellisvuodesta

Vuonna 2012 Lumikorpeen vastaanotettiin yhteensä 2 008 tonnia jätettä, kun vastaava määrä vuonna 2011 oli 1 930 tonnia. Eniten vastaanotettiin risuja ja haravointijätettä.

 

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2012

Yhteensä 2 008 tonnia