Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Järvenpäässä, ja sen koko on 2,9 hehtaaria.

Puolmatka palvelee toimialueen eteläosan asukkaita

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue oli vuonna 2012 Kiertokapulan suurin alue asiakaskäyntien suhteen ja Karanojan jälkeen toiseksi suurin vastaanotettujen jätteiden määrän suhteen. Alueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle.

Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle 13.12.2007. Bureau Veritas auditoi Puolmatkan toimipaikan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kaksipäiväisessä auditoinnissa 14.–15.6.2012. Sisäinen auditointi suoritettiin lokakuussa.

Puolmatkan jätemäärät pysyivät lähes edellisvuoden tasolla

Vuonna 2012 Puolmatkaan vastaanotettiin yhteensä 41 401 tonnia jätettä, kun vuonna 2011 vastaava määrä oli 43 670 tonnia. Eniten vastaanotettiin yhdyskuntajätettä lajitteluun.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2012

Yhteensä 41 401 tonnia