Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)

Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajäte) voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Kiertokapula tarjoaa sekä vaarallisille jätteille että sähkö- ja elektroniikkaromulle useita eri vastaanottopaikkoja.

Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromut turvallisesti hyötykäyttöön

Vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin Kiertokapulan neljällä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi myös neljällä kunnan varikolla. Nämä kuntien ja Kiertokapulan yhdessä ylläpitämät varikot sijaitsevat Mäntsälässä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Tuottajayhteisöt noutavat keräyspisteisiin toimitetun SE-romun materiaalihyödyntämiseen, uusiokäyttöön, hyödynnettäväksi energiana tai loppusijoitukseen.

Vaarallisia jätteitä kerättiin kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä vuotuisilla kuntakeräyksillä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2012 vaarallisia jätteitä kerättiin 776 tonnia (850 tonnia vuonna 2011). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä, lyijyakkuja sekä voiteluöljyä (taulukko 1). Kerätyt vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi Ekokem Oy Ab:lle, jossa ne hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan energiana tai loppusijoitettiin turvallisesti.

Sähkö- ja elektroniikkaromua puolestaan vastaanotettiin vuonna 2012 yhteensä 2 045 tonnia ( 2 175 tonnia vuonna 2011) (taulukko 2).

Vaarallinen jäte (taulukko 1, pdf)

SER (taulukko 2, pdf)