Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Kiertokapulan järjestämä jätteenkuljetus

Kiertokapula järjestää jätehuollon ammattitaitoisesti ja monipuolisesti. Kuntien kanssa solmittavaan yhteistyösopimukseen sisältyy mm. kilpailutusta, laskutusta, asiakaspalvelua ja tiedottamista.

Kiertokapula järjesti vuonna 2012 viiden osakaskuntansa jätehuollon

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Kunnilla on mahdollisuus siirtää jätehuollon järjestämistehtävä erillisellä sopimuksella Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Yhteistyösopimuksen myötä Kiertokapula hoitaa kuntien jätteenkuljetusten järjestämiseen liittyviä toimintoja, kuten kilpailutusta, laskutusta, asiakaspalvelua ja tiedottamista. Jätehuollon viranomaistehtävien hoidosta vastaa Kiertokapulan alueen yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto.

Vuonna 2012 Kiertokapulan alueen kunnista Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Riihimäellä, Valkeakoskella ja 1.6.2012 alkaen myös Hausjärvellä oli kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Kiertokapula Oy. Näissä kunnissa asuinkiinteistöt sopivat kuljetuksesta Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa, ja Kiertokapula hoitaa myös laskutuksen. Muissa kunnissa kukin kiinteistö tekee sopimuksen suoraan valitsemansa kuljetusyhtiön kanssa.

Kiertokapula hoitaa jätekuljetusten kilpailutukset julkisia hankintoja koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja solmii nimissään urakkasopimukset. Kiertokapula vastaa urakkasopimuksien toteutumisesta ja raportoi urakkatilanteista jätelautakuntaan.

Kiertokapula valmistelee vuosittain jätemaksutaksan jätelautakunnan hyväksyttäväksi, ja sen vahvistuttua tiedottaa asiakkaita uusista taksoista. Kiertokapula hoitaa myös jätteenkuljetuksiin liittyvän asiakaslaskutuksen jätelautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti sekä reskontran. Lisäksi Kiertokapulan tehtäviin kuuluvat urakan tilastointi ja raportointi. Kiertokapula tilastoi tiedot esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysmääristä ja kerätyistä jätemääristä säännöllisesti.

Jätetyhjennysten toimivuutta ja seurattavuutta kehitetään jatkuvasti

Asiakaspalvelun käytössä on TCS-ajonhallintaohjelmisto, jonka avulla pystytään toteuttamaan reittisuunnittelu, ajoseuranta ja ajo-opastus sekä siirtämään laskutusaineisto sähköisesti. Jäteautojen kuljettajiin on nopea sähköinen yhteys, jonka avulla äkillisetkin muutokset tyhjennyksiin ja reitteihin ovat mahdollisia.

Asiakaspalvelua hoidetaan pääosin puhelimitse, mutta sähköinen yhteydenpito lisääntyy jatkuvasti. Taksoista ja muista merkittävistä muutoksista lähetetään asiakkaillemme vuosittain vähintään yksi tiedote.