Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Kiertokapulan vuosi 2012

Vuosi sujui suunnitelmallisesti

Kiertokapula on monessa suhteessa edelläkävijä jätteen käsittelyn kehittämisessä. Toiminnallisesti vuosi 2012 ei tuonut tullessaan suuriakaan muutoksia.

Pääosa yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin energiana Ekokem Oy Ab:n jätevoimalassa. Kaikki erilliskerätty biojäte puolestaan käsiteltiin St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella.

Kiertokapula alkoi hoitaa Hausjärven kunnan jätehuollon järjestämistehtävää kesäkuussa 2012. Tällä hetkellä yhtiö huolehtii viiden omistajakuntansa jätehuollon järjestämisestä.

Investointeja menneisyyteen ja tulevaisuuteen

Suurimmat investoinnit kohdistuivat Hämeenlinnan ja Hyvinkään suljettujen loppusijoitusalueiden pinta-ja reunarakenteiden rakentamiseen. Nämä työt jatkuvat vuoteen 2016 asti. Valkeakosken Lumikorven käsittelykeskukseen rakennettiin suotovesien tasausallas ja Hämeenlinnan Karanojan käsittelykeskukseen puutarha-ja haravointijätteen kompostointikenttä. Kaikki investoinnit tehtiin tulorahoituksella. Tutkimus- ja kehitystoimintaa tehtiin yhdessä yhteistyökumppaneiden – Hämeen Ammattikorkeakoulun, Teknisen Korkeakoulun ja Jätelaitosyhdistyksen – kanssa.

Jätemäärät vähenivät viime vuodesta

Kiertokapulan liikevaihto oli vuonna 2012 noin 20 M€. Verrattuna vuoteen 2011 liikevaihto laski 1 M€. Yhdyskuntajätteen vastaanottomäärät pysyivät edellisten vuosien tasolla, mutta muiden jätelajien määrät vähenivät selvästi. Osa jätemäärien laskusta johtui talouden suhdannevaihtelusta. Suljettujen loppusijoitusalueiden jälkihoitovarauksen kasvattamisen johdosta liikevoitto muodostui hieman negatiiviseksi, mutta tilikauden tulos oli kuitenkin voitollinen. Jätteen vastaanottomaksuja ei korotettu vuonna 2012 lainkaan.

Jätelautakunta perustettiin jätelain vaatimusten mukaisesti

Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012. Sen myötä myös Kiertokapulan omistajakunnille perustettiin yhteinen jätelautakunta, joka aloitti toimintansa vuoden 2012 syksyllä. Yhteistyö lautakunnan kanssa on alkanut hyvässä hengessä.

Työhyvinvointi on parantunut entisestään

Keväällä 2012 toteutettu henkilöstökysely osoitti, että aikaisempaan kyselyyn perustuen toteutetuilla kehittämistoimenpiteillä on ollut vaikutusta ja työhyvinvointi on merkittävästi parantunut. Henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin tullaan edelleen kiinnittämään erityistä huomiota.

Kiitän lämpimästi Kiertokapulan henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä sekä hallitusta, hallintoneuvostoa ja yhteistyökumppaneita rakentavasta yhteistyöstä.

 

Kari Mäkinen
toimitusjohtaja

Yhtiökokoustiedote