Hallitus ja hallintoneuvosto 27.5.2011-27.5.2013

Kiertokapulan ylimmästä päätäntävallasta vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. Yhtiökokous valitsee myös hallintoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kiertokapulan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kunnilla, joilla sijaitsee Kiertokapulan jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai sellainen käytöstä poistettu jätteen loppusijoituspaikka, jonka osalta yhtiötä koskevat edelleen ympäristölupien seurantavelvoitteet, on oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Muut, osakeomistukseltaan suurimmat osakkeenomistajat nimeävät loput hallituksen jäsenet siten, että kukin näistä nimeää yhden hallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan alueelta, jolla on jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai käytöstä poistettu ympäristölupien valvonnan alainen loppusijoituspaikka.

Kiertokapulan hallitus 27.5.2011–27.5.2013

Jorma Hassinen, puheenjohtaja, Hämeenlinna
Martti Miekkavaara, Tuusula
Eero Nurmi, Kerava
Risto Pirinen, Hyvinkää
Raimo Riihimaa, Riihimäki
Kaija Tuuri, varapuheenjohtaja, Järvenpää
Matti Valkama, Valkeakoski

Kiertokapulan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä. Heidät valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen ulkopuolisten osakaskuntien edustajista. Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 osaketta, ovat oikeutettuja nimeämään kaksi hallintoneuvoston jäsentä, muut osakkeenomistajat kukin yhden. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan, antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta, antaa yhtiön hallitukselle lausunto asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavia hankkeita sekä sellaisia investointeja, jotka edellyttävät osakaskuntien antamian takauksia.

Kiertokapulan hallintoneuvosto 27.5.2011–27.5.2013

Risto Anttila, Hattula
Matti Hämäläinen, Hattula
Kari Masalin, Hausjärvi
Seppo Aalto, Hyvinkää
Laura Kekäläinen, Hyvinkää
Jari Kattainen, Hämeenlinna
Sari Rautio, Hämeenlinna
Kalevi Ilmarinen, Janakkala
Esa Silvennoinen, puheenjohtaja, Janakkala
Markku Pyy, Järvenpää
Laura Rantala, Järvenpää
Riitta Ahola, Kerava
Esa Kytölä, Kerava
Harri Korhonen, Loppi
Minna Fagerström, Mäntsälä
Jyrki Kosonen, Mäntsälä
Jarmo Levänen, Riihimäki
Tapio Mäkelä, Riihimäki
Tuula Lahdenperä, Tuusula
Veikko Seuna, Tuusula
Markku Alanko, Valkeakoski
Hannu Jokinen, Valkeakoski