Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Muut ympäristövaikutukset

Muiden ympäristövaikutusten lisäksi jätteidenkäsittelyalueilla seurataan mm. energian ja veden kulutusta.

Jätteidenkäsittelyalueiden polttoaineen kulutus sisältää kaatopaikkajyrän, kaivinkoneiden, kauhakuormaajien, traktorikaivurin ja dumpperin polttoaineen kulutuksen.

Kapulan jätteidenkäsittelyalue

Kapulan sähkönkulutus oli 495 MWh ja polttoöljyä käytettiin 33 308 l.
Vedenkulutus vuonna 2012 oli 379 m3.

Karanojan  jätteidenkäsittelyalue

Karanojan sähkönkulutus vuonna 2012 oli 252,6 MWh.
Polttoöljyä  käytettiin 120 401 l ja dieseliä 32 240 l.
Puhtaan veden kulutus oli noin 1 128 m3.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue

Puolmatkan sähkönkulutus vuonna 2012 oli 244 MWh, ja alueella kului viime vuoden aikana polttoöljyä 30 115 l.
Puhtaan veden kulutus Puolmatkassa oli 926 m3.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue

Ennen tasausaltaan ja siihen liittyvän mittakaivon valmistumista Lumikorven alueella syntyneiden jätevesien määrää ei ollut mahdollista mitata, minkä vuoksi jätevesimäärä on esitetty laskennallisena keskimääräiseen vuosisadantaan perustuen. Asfaltoitua ja viemäröityä aluetta on noin 1,2 ha. Tältä alueelta syntyy jätevettä vuodessa noin 4 859 m3. Vuoden 2012 jätevesilaskutus on pitkälti sadantaperusteinen, mutta vuodesta 2013 alkaen laskutus perustuu täysin mitattuun tietoon.

Puhtaan veden kulutus Lumikorvessa oli 240 m3.
Lumikorven sähkönkulutus vuonna 2012 oli 42 MWh.