Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Henkilöstöhallinto

Kiertokapulan henkilöstöhallintoa ohjaa yhtiön toimintastrategia, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja ja jonka yhtenä arvona on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiamme keskeisiä menestystekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, osaaminen, hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa.

Henkilöstön hyvinvointia rakennettiin yhdessä

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi arvoistamme. Kuluneen vuoden aikana työyhteisössämme perehdyttiin ja tehtiin yhä näkyvämmäksi henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä asioita.  Suurin osa esimiehistä suoritti Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortin ja henkilöstön kanssa yhdessä järjestettiin Sykettä työhön.fi-työhyvinvointitalkoot, joissa pohdittiin ja määriteltiin työyhteisömme työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ja määriteltiin tavoitteet.  Yhteistyö työterveyshuollon kanssa oli hyvää ja tiivistä.

Henkilöstöhallinnon tunnuslukuja 2011 – 2013

2013

2012

2011

Henkilöstö 58 59 57
Naisten osuus % 53,4 % 49,2 % 50,9 %
Miesten osuus % 46,6 % 50,8 % 49,1 %
Vakituisia 96 % 93 % 89 %
Keski-ikä v 41,9 41,1 42,9
Työtapaturmia 3 0 3
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus   kokonaistyöajasta %

3,9 %

4,9 %

6,7 %

Työterveyshuolto  € / hlö 840 680 910
Koulutus € / hlö 520 555 844
Työsuhteen keskim. pituus v 8,4 7,5 7,7