Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Biojätteen käsittely

Kerätty biojäte kuljetetaan Hämeenlinnaan St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokseen, jossa siitä prosessoidaan bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena syntyy kaukolämpöä ja sähköä. Jäljellejäävästä massasta tuotetaan vielä biokaasulaitoksella biokaasua. Jätteidenkäsittelyalueille toimitettu haravointijäte puolestaan kompostoidaan isoissa aumoissa.

Biojätteistä jalostetaan bioetanolia liikennepolttoaineeksi

Kiertokapulan alueen biojätteet ohjattiin myös vuoden 2013 aikana Karanojan jätteidenkäsittelyalueella toimivalle St1 Biofuels Oy:n Bionolix-laitokselle. Biojätteen lajittelussa onkin hyvä huomioida, että aiemman kompostoinnin sijaan biojätteestä valmistetaan ko. laitoksessa tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia.

Bioetanolin valmistukseen soveltuu sellaisenaan kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte (vanhentuneet elintarvikkeet, vihannesten ja hedelmien kuoret yms.). Kukkamullat ja haravointijätteet sen sijaan toimitetaan jätteenkäsittelyalueille puutarhajätteiden aumakompostointiin, sillä niistä ei saada bioetanolia. Tarkemmat lajitteluohjeet löytyvät mm. verkkosivuiltamme.

Vuonna 2013 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 12 kunnasta yhteensä 8 305 tonnia. ( 7 722 tonnia vuonna 2012). Bionolix-laitokselle käsittelyyn toimitettiin 7 154 tonnia (6 635 tonnia vuonna 2012).

Haravointijätteet kompostoidaan aumoissa

Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jätteidenkäsittelyalueille. Alueille toimitettu haravointijäte kompostoidaan Hyvinkään Kapulassa ja Hämeenlinnan Karanojalla isoissa aumoissa, joita käännellään säännöllisesti prosessin aikana.

Vuonna 2013 Kapulan ja Karanojan kompostointikentille vastaanotettiin ja aumakompostoitiin jätettä 6 841 tonnia (6 066 tonnia vuonna 2012). Kompostoitu jäte hyödynnettiin mm. loppusijoitusalueen pintarakenteissa. Myös muita käyttömahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen kompostointikentällä oli vielä jäljellä vähän tuotteistettua Hyötymulta®-kompostia. Sitä myytiin vähäisiä määriä peräkärrykuormina. Tavoitteena on tuotteistaa haravointijätepohjalle uusi multatuote.