Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Kapulan jätteidenkäsittelyalue, Hyvinkää

Kapulan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hyvinkään ja Riihimäen rajalla. Alueen kokonaispinta-ala on noin 29 hehtaaria, josta suljetun jätetäytön osuus on noin 12,5 hehtaaria.

Kapula palvelee asiakkaita Hyvinkään ja Riihimäen rajalla

Kapulan jätteidenkäsittelyalue oli vuonna 2013 Kiertokapulan kolmanneksi suurin alue asiakaskäyntien ja jätemäärien perusteella.
Alueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • haravointijätteiden ja öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointi.

Vuonna 2013 investoitiin edelleen vanhojen kaatopaikkojen sulkemiseen

Ekokem suunnittelee ja rakentaa Kiertokapulan Karanojan ja Kapulan jätteidenkäsittelyalueiden vanhojen loppusijoitusalueiden sulkemisrakenteita. Sopimus urakasta solmittiin vuoden 2009 alussa. Vuonna 2013 Kapulassa rakennettiin reunarakenteita. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Kapulan rakenteet valmistuvat vuonna 2016.

Kapulan jätemäärät pysyivät ennallaan

Vuonna 2013 Kapulaan vastaanotettiin yhteensä 26 473 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2012 vastaava määrä oli 26 200 tonnia. Eniten Kapulaan vastaanotettiin betonia, tiiltä ja asfalttia.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2013

Yhteensä 26 472 tonnia