Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Karanojan jätteidenkäsittelyalue, Hämeenlinna

Karanojan monipuolinen jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hämeenlinnassa. Koko alueen pinta-ala on 33 hehtaaria.

Karanojan jätteidenkäsittelyalue oli vuonna 2013 Kiertokapulan suurin alue vastaanotettujen jätteiden määrän suhteen ja Puolmatkan jälkeen toiseksi suurin asiakasmäärien suhteen.
Karanojan toimintoja ovat:

  • loppusijoitusalue
  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yrityksien vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • romuajoneuvojen vastaanottoalue.

Lisäksi Karanojalla on St1 Biofuels Oy:n Bionolix™ -bioetanolilaitos, jossa on käsitelty Kiertokapulan alueelta kerätty biojäte vuodesta 2011 lähtien.

Loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on noin 16,5 hehtaaria, josta tällä hetkellä käytössä olevan jätetäytön pinta-ala on noin 6 ha.
Jätetäytöstä kerätään talteen kaatopaikkakaasua, joka hyödynnetään St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella.

Vanhan jätetäyttöalueen pintarakenteita valmistui vuonna 2013 noin 1 ha. Valmista pintarakennetta on nyt kaikkiaan 6 ha.

Vuonna 2013 investoitiin jätevesien käsittelyyn sekä vanhan loppusijoitusalueen sulkemiseen

Karanojalle valmistui jätevesien kemikalointijärjestelmä tammikuun alussa 2013. Kemikaloinnilla ehkäistään jäteveden komponenttien haitalliset muutokset viemäristössä.

Lisäksi Ekokem suunnittelee ja rakentaa Kiertokapulan Karanojan ja Kapulan jätteidenkäsittelyalueiden vanhojen loppusijoitusalueiden sulkemisrakenteita. Sopimus urakasta solmittiin vuoden 2009 alussa, ja työt alkoivat Karanojalla saman vuoden keväällä. Vuonna 2013  Karanojalla rakennettiin pintarakenteita. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Karanojan rakenteet valmistuvat vuonna 2015.

Karanojan jätemäärät laskivat viime vuodesta

Vuonna 2013 Karanojalle vastaanotettiin yhteensä 108 446 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2012 vastaava määrä oli 139 423 tonnia.
Eniten Karanojalle vastaanotettiin sekalaista jätettä suoraan loppusijoitukseen.

 

Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2013

Yhteensä 108 445 tonnia