Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Valkeakoskella lähellä kaupungin keskustaa. Alueen koko on 2,7 hehtaaria.

Lumikorpi palvelee toimialueen pohjoisosan asukkaita

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue on Kiertokapulan uusin ja myös selkeästi pienin jätteidenkäsittelyalue niin vuoden 2013 asiakaskäyntien kuin jätemäärien suhteen. Alueelle vastaanotettiin vuoden aikana pienasiakkaiden ja yritysten yhdyskunta- ja rakennusjätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä hyötyjätteitä.

Lumikorven vastaanottomäärät nousivat liki kolmanneksella

Vuonna 2013 Lumikorpeen vastaanotettiin yhteensä 2 925 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vastaava määrä vuonna 2012 oli 2 008 tonnia. Eniten vastaanotettiin risuja ja haravointijätettä.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2013

Yhteensä 2 925 tonnia