Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Järvenpäässä, ja sen koko on 2,9 hehtaaria.

Puolmatka palvelee toimialueen eteläosan asukkaita

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue oli vuonna 2013 Kiertokapulan suurin alue asiakaskäyntien suhteen ja Karanojan jälkeen toiseksi suurin vastaanotettujen jätteiden määrän suhteen.
Alueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle.

Puolmatkan jätemäärät pysyivät ennallaan

Vuonna 2013 Puolmatkaan vastaanotettiin yhteensä 41 237 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2012 vastaava määrä oli 41 401 tonnia.
Eniten Puolmatkassa vastaanotettiin yhdyskuntajätettä lajitteluun.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2013

Yhteensä 41 237 tonnia