Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Kaavoitus ja alueiden kehittäminen

Kiertokapula pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että kaavoituksessa otetaan huomioon myös jätehuollon tulevat tarpeet. Jätteidenkäsittelyalueiden kehitystyö ja rakentaminen ovat myös edelläkävijyyden ehto.

Kaavoitustyötä tehdään pitkäjänteisesti

Hämeen maakuntaliitossa laadittiin vuoden 2013 aikana Kanta-Hämeen alueelle 2.-vaihemaakuntakaavaa. Kaavoitusta varten Uudenmaan liitto ja Kiertokapula Oy sekä alueen kunnat, Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi ja Riihimäki, teettivät selvityksen, jonka tavoitteena oli etsiä jätehuoltoon soveltuvia alueita Kiertokapulan toiminta-alueelta Kanta-Hämeessä. Raportissa päädyttiin tarkastelemaan seuraavia alueita: Karanoja, Kapula-Rappukallio, Rehakka, Rahkoila ja kestopuun kierrätysterminaalin alue Tuuloksessa.

Osayleiskaavaehdotusta, jossa varataan alueita jätehuollolle Kapulan alueelta, laadittiin koko vuoden 2013 ajan. Suunnitelmien mukaan Hyvinkään kaupunki hyväksyy osayleiskaavan kesällä 2014. Samoin Painokankaan–Karanojan osayleiskaavaehdotusta valmisteltiin vuonna 2013 ja se pyritään saattamaan Hämeenlinnan kaupungin hyväksyttäväksi kesän 2014 aikana.

Alueiden kehittäminen on tärkeää

Hämeenlinnaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle haettiin ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta jätteiden loppusijoittamista varten. Jätteet sijoitettaisiin ensimmäisen ja toisen loppusijoitusalueen väliseen tilaan.

Karanojalle valmistui jätevesien kemikalointijärjestelmä tammikuun alussa 2013. Kemikaloinnilla ehkäistään jäteveden komponenttien haitalliset muutokset viemäristössä.

Lisäksi Ekokem suunnittelee ja rakentaa Kiertokapulan Karanojan ja Kapulan jätteidenkäsittelyalueiden vanhojen loppusijoitusalueiden sulkemisrakenteita. Sopimus urakasta solmittiin vuoden 2009 alussa, ja työt alkoivat Karanojalla saman vuoden keväällä. Vuonna 2013 Karanojalla rakennettiin pintarakenteita ja Kapulassa reunarakenteita. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Karanojan rakenteet valmistuvat vuonna 2015 ja Kapulan rakenteet vuonna 2016.