Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)

Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajäte) voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Kiertokapula tarjoaa sekä vaarallisille jätteille että sähkö- ja elektroniikkaromulle useita eri vastaanottopaikkoja.

Vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin kiinteissä pisteissä Kiertokapulan neljällä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi myös neljällä kunnan varikolla. Nämä kuntien ja Kiertokapulan yhdessä ylläpitämät varikot sijaitsevat Mäntsälässä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Tuottajayhteisöt noutavat keräyspisteisiin toimitetun SE-romun materiaalihyödyntämiseen, uusiokäyttöön, hyödynnettäväksi energiana tai loppusijoitukseen.

Vaarallisia jätteitä kerättiin kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä vuotuisilla kuntakeräyksillä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2012 vaarallisia jätteitä kerättiin 840 tonnia (776 tonnia vuonna 2012). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä (taulukko 1). Kerätyt vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi Ekokem Oy Ab:lle, jossa ne hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan energiana tai loppusijoitettiin turvallisesti.

Sähkö- ja elektroniikkaromua puolestaan vastaanotettiin vuonna 2013 yhteensä 2 024 tonnia (taulukko 2) (2 045 tonnia vuonna 2012).

Taulukko 1: Kiertokapulan alueelta kerätyt vaaralliset jätteet vuonna 2013

Taulukko 2: Kiertokapulan vastaanottama tuottajanvastuunalainen sähkö- ja elektroniikkalaiteromu vuonna 2013