Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Kiertokapulan järjestämä jätteenkuljetus

Kiertokapula järjestää jätehuollon ammattitaitoisesti ja monipuolisesti. Kuntien kanssa solmittavaan yhteistyösopimukseen sisältyy mm. kilpailutusta, laskutusta, asiakaspalvelua ja tiedottamista. Vuonna 2013 Kiertokapula järjesti jätehuollon viidessä omistajakunnassaan.

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Kunnilla on mahdollisuus siirtää jätehuollon järjestämistehtävä erillisellä sopimuksella Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Yhteistyösopimuksen myötä Kiertokapula hoitaa kuntien jätteenkuljetusten järjestämiseen liittyviä toimintoja, kuten kilpailutusta, laskutusta, asiakaspalvelua ja tiedottamista. Jätehuollon viranomaistehtävien hoidosta vastaa Kiertokapulan alueen yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto.

Vuonna 2013 Kiertokapulan alueen kunnista Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Riihimäellä, Valkeakoskella ja Hausjärvellä oli kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Kiertokapula Oy. Näissä kunnissa asuinkiinteistöt sopivat kuljetuksesta Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa, ja Kiertokapula hoitaa myös laskutuksen. Muissa kunnissa kukin kiinteistö tekee sopimuksen suoraan valitsemansa kuljetusyhtiön kanssa.

Kiertokapula hoitaa jätekuljetusten kilpailutukset julkisia hankintoja koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja solmii nimissään urakkasopimukset. Kiertokapula vastaa urakkasopimuksien toteutumisesta ja raportoi urakkatilanteista jätelautakuntaan.

Kiertokapula valmistelee vuosittain jätemaksutaksan jätelautakunnan hyväksyttäväksi, ja sen vahvistuttua tiedottaa asiakkaita uusista taksoista. Kiertokapula hoitaa myös jätteenkuljetuksiin liittyvän asiakaslaskutuksen jätelautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti sekä reskontran. Lisäksi Kiertokapulan tehtäviin kuuluvat urakan tilastointi ja raportointi. Kiertokapula tilastoi tiedot esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysmääristä ja kerätyistä jätemääristä säännöllisesti.

Sähköisten palvelujen tarjonta ja käyttö lisääntyivät vuonna 2013

Kunnallisen jätehuollon asiakkaille tarjottiin hyvää ja monipuolista palvelua jätehuoltomääräysten antamien joustojen puitteissa. Asiakkaat hoitivat tyhjennyksiin liittyvät muutokset vielä pääosin puhelimitse, mutta sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy sitä mukaa, kun palvelut kehittyvät. Erilaisiin muutoksiin pystytään reagoimaan hyvinkin nopeasti.

Kesällä 2013 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset kertoivat mm. siitä, että lajittelu koetaan tärkeäksi, mutta ei aina niin helpoksi.

Vuoden vaihtuessa kaikki asiakkaat saivat tiedon alkavan vuoden taksoista ja muista mahdollisista käytännön muutoksista. Lisäksi kiinteistökohtaisia tiedotteita lähetettiin asiakkaille aina tarpeen mukaan. Myös asiakkaitten tavoitettavuus sähköisesti on lisääntynyt, joten sähköpostitse tavoitetaan jo suuri osa asiakkaista. Isännöitsijöille lähtee vuosittain yleiset sähköiset uutiskirjeet ja sen lisäksi heihin ollaan sähköpostitse yhteydessä aina tarpeen mukaan.

Metallin ja lasin keräyspisteiden toiminta tehostui palautejärjestelmän ansiosta

Kiertokapulan ylläpitämien hyötyjätepisteiden asiakaspalautteet koskien metallin- ja lasinkeräysmolokkeja otetaan vastaan asiakaspalvelussa. Sieltä mahdolliset siivous- tai tyhjennystarpeet laitetaan tiedoksi asianomaisille tahoille. Hyvän palautejärjestelmän ansiosta metalli- ja lasiastioiden tyhjennykset sujuvat nykyään paremmin kuin aikaisemmin.

Noutopalvelu otettiin hyvin vastaan ja palvelu vakinaistettiin

Koko toimialueella vuoden 2013 alusta toimivan noutopalvelun tilaukset ja muu siihen liittyvä asiointi tehdään asiakaspalvelun kautta sähköisesti tai puhelimitse. Noudot sovitaan ja vahvistetaan aina henkilökohtaisesti asiakaspalvelun kautta.