Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Kiertokapulan vuosi 2013

Vuonna 2013 juhlistettiin 20-vuotista taivalta työn merkeissä

Vuosi 2013 oli Kiertokapulalle 20-vuotisjuhlan vuosi. Toiminnallisesti vuosi 2013 ei tuonut tullessaan suuriakaan muutoksia. Kiertokapula on ollut monessa suhteessa edelläkävijä jätteen käsittelyn kehittämisessä.
Kuten ennenkin, pääosa yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin energiana Ekokem Oy Ab:n jätevoimalassa. Kaikki erilliskerätty biojäte puolestaan käsiteltiin St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella. Vuonna 2013 yhtiö huolehti viiden omistajakuntansa jätehuollon järjestämisestä.

Liikevaihdossa pientä kasvua

Kiertokapulan liikevaihto oli vuonna 2013 noin 20,8 M€. Verrattuna vuoteen 2012 liikevaihto kasvoi 0,75 M€. Kasvu johtui yritysjäteliiketoiminnan suotuisasta kehityksestä sekä yhdyskuntajätteen vastaanottomaksun noin kolmen prosentin korotuksesta vuoden alussa.

Suljettujen loppusijoitusalueiden jälkihoitovarauksen kasvattamisen johdosta tilikauden tulos oli kuitenkin hieman negatiivinen.

Suunnitelmalliset investoinnit toteutettiin

Vuosittaisilla ympäristöinvestoinneilla edistetään kaatopaikkakaasujen hyödyntämistä, parannetaan suotovesien keräys- ja käsittelyjärjestelmiä sekä kehitetään materiaalien kierrätystä. Vuoden 2013 aikana rakennettiin mm. Kapulan suljetun loppusijoitusalueen reunarakenteita ja Karanojan suljetun loppusijoitusalueen pintarakenteita, nämä työt jatkuvat vuoteen 2016 saakka. Lisäksi mm. parannettiin Kapulan jätevesijärjestelmää ja Karanojan kaasunkeräysjärjestelmää. Kaikki investoinnit tehtiin tulorahoituksella.
Tutkimus- ja kehitystoimintaa jatkettiin yhdessä yhteistyökumppaneiden – Hämeen Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Jätelaitosyhdistyksen – kanssa.

Alueita ja palveluja kehitettiin asiakkaiden hyväksi

Asiakkaiden kokemuksia Kiertokapulasta kartoitettiin kesällä 2013. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten asiakkaat kokevat palvelumme ja mitä he meiltä odottavat. Kokonaisarvosanaksi saimme 8,4 asteikolla 1-10. Mm. asiointia jätteidenkäsittelyalueilla tullaan kehittämään saamamme palautteen mukaan, esimerkiksi Puolmatkan aluesuunnittelua jatkettiin vuonna 2013 tarkoituksena rakentaa pientuojille oma sisäänkäynti alueelle. Lumikorven toimintaa kehitettiin mm. rakentamalla vastaanottopiste energiajätteelle. Karanojalle rakennetulla kompostointikentällä saatiin kompostointitoiminta käyntiin vuoden 2013 aikana.

Kiertokapulan verkkosivusto koki uudistuksen vuonna 2013, mm. sähköistä asiointia ja tiedon löydettävyyttä sekä mobiilikäyttöä kehitettiin.

Vuoden aikana myös palveluvalikoima laajeni: Edellisvuonna Riihimäellä ja Hausjärvellä pilotoitu jätteiden noutopalvelu otettiin hyvin vastaan, ja se laajeni vuoden 2013 alkupuolella koskemaan koko toimialuetta.

Henkilöstön hyvinvointia rakennettiin yhdessä

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi arvoistamme. Kuluneen vuoden aikana työyhteisössämme perehdyttiin ja tehtiin yhä näkyvämmäksi henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Kiitän lämpimästi Kiertokapulan henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä sekä hallitusta, hallintoneuvostoa ja yhteistyökumppaneita rakentavasta yhteistyöstä.

 

Kari Mäkinen
toimitusjohtaja