Hallitus ja hallintoneuvosto vuonna 2013

Kiertokapulan ylimmästä päätäntävallasta vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. Yhtiökokous valitsee myös hallintoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kiertokapulan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kunnilla, joilla sijaitsee Kiertokapulan jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai sellainen käytöstä poistettu jätteen loppusijoituspaikka, jonka osalta yhtiötä koskevat edelleen ympäristölupien seurantavelvoitteet, on oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Muut, osakeomistukseltaan suurimmat osakkeenomistajat nimeävät loput hallituksen jäsenet siten, että kukin näistä nimeää yhden hallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan alueelta, jolla on jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai käytöstä poistettu ympäristölupien valvonnan alainen loppusijoituspaikka.

Kiertokapulan hallitus 27.5.2011–27.5.2013 (kuvassa)

Jorma Hassinen
Martti Miekkavaara
Eero Nurmi
Risto Pirinen
Raimo Riihimaa
Kaija Tuuri
Matti Valkama

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jorma Hassinen ja varapuheenjoh­tajana Kaija Tuuri.

Kiertokapulan hallitus 27.5.2013–

Tuija Linna-Pirinen
Eero Nurmi
Seppo Ahonen
Eeva Liisa B. Leino
Taina Noopila
Sari Vilén
Asko Vähämaa

Hallituksen puheenjohtajana toimii Tuija Linna-Pirinen ja varapuheenjoh­tajana Eero Nurmi.

Kiertokapulan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä. Heidät valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen ulkopuolisten osakaskuntien edustajista. Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 osaketta, ovat oikeutettuja nimeämään kaksi hallintoneuvoston jäsentä, muut osakkeenomistajat kukin yhden. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan, antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta, antaa yhtiön hallitukselle lausunto asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavia hankkeita sekä sellaisia investointeja, jotka edellyttävät osakaskuntien antamian takauksia.

Kiertokapulan hallintoneuvosto 27.5.2011–27.5.2013

Risto Anttila (Hattula)
Matti Hämäläinen (Hattula)
Kari Masalin (Hausjärvi)
Seppo Aalto (Hyvinkää)
Laura Kekäläinen (Hyvinkää)
Jari Kattainen (Hämeenlinna)
Sari Rautio (Hämeenlinna)
Kalevi Ilmarinen (Janakkala)
Esa Silvennoinen (Janakkala)
Markku Pyy (Järvenpää)
Laura Rantala (Järvenpää)
Riitta Ahola (Kerava)
Esa Kytölä (Kerava)
Harri Korhonen (Loppi)
Minna Fagerström (Mäntsälä)
Jyrki Kosonen (Mäntsälä)
Jarmo Levänen (Riihimäki)
Tapio Mäkelä (Riihimäki)
Tuula Lahdenperä (Tuusula)
Veikko Seuna (Tuusula)
Markku Alanko (Valkeakoski)
Hannu Jokinen (Valkeakoski)

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Esa Silvennoinen.

Kiertokapulan hallintoneuvosto 27.5.2013–

Kari Masalin (Hausjärvi)
Arto Latostenmaa ja Kristiina Urtamo (Hyvinkää)
Helena Hirviniemi ja Lulu Ranne (Hämeenlinna)
Esa Silvennoinen ja Kalevi Ilmarinen (Janakkala)
Markku Pyy ja Tiia Pyykkö (Järvenpää)
Taina Pikkupeura ja Esa Kyntolä (Kerava)
Aimo Alho (Loppi)
Jyrki Kosonen ja Markku Laine (Mäntsälä)
Risto Paajanen ja Jarmo Levänen (Riihimäki)
Päivi Tikka ja Jorma Sulander (Tuusula)
Pentti Bergmann ja Markku Alanko (Valkeakoski)
Risto Anttila ja Matti Kortesaari (Hattula)

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Jyrki Kosonen ja varapu­heenjohtajana Esa Silvennoinen.