Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Biojätteen käsittely

Kerätty biojäte kuljetetaan Hämeenlinnaan St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokseen, jossa siitä prosessoidaan bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena syntyy kaukolämpöä ja sähköä. Jäljellejäävästä massasta tuotetaan vielä biokaasulaitoksella biokaasua. Jätteidenkäsittelyalueille toimitettu haravointijäte puolestaan kompostoidaan isoissa aumoissa.

Alueen ruokajätteet etanolintuotantoon

Kiertokapulan alueen biojätteet ohjattiin edelleen Karanojalla toimivalle, St1:n bioetanolia valmistavalle laitokselle vuonna 2014.

Biojätteen lajitteluun panostettiin vuonna 2014 myös neuvonnassa. Ohjeistuksessa on hyvä huomioida, että biojätteestä valmistetaan tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Bioetanolin valmistukseen käyvät kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte (pilaantuneet elintarvikkeet ja vihannekset, hedelmät jne.). Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jätteenkäsittelyalueille puutarhajätteiden aumakompostointiin.

Vuonna 2014 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 12 kunnasta yhteensä 8 116 tonnia. Bionolix-laitokselle käsittelyyn toimitettiin 7 084 tonnia.

Aumakompostointiin Hyvinkään Kapulan ja Karanojan kompostointikentille vastaanotettiin lisäksi jätettä 5 978 tonnia.