Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Kapulan jätteidenkäsittelyalue, Hyvinkää

Kapulan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hyvinkään ja Riihimäen rajalla. Alueen kokonaispinta-ala on noin 29 hehtaaria, josta suljetun jätetäytön osuus on noin 12,5 hehtaaria.

Kapula palvelee asiakkaita Hyvinkään ja Riihimäen rajalla

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • haravointijätteiden ja öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointi.

Kapulan jätemäärät pysyivät ennallaan

Vuonna 2014 Kapulaan vastaanotettiin yhteensä 29 036 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2013 vastaava määrä oli 26 473 tonnia. Eniten Kapulaan vastaanotettiin betonia, tiiltä ja asfalttia.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2014

Yhteensä 29 036 tonnia