Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Valkeakoskella lähellä kaupungin keskustaa. Alueen koko on 2,7 hehtaaria.

Lumikorpi palvelee toimialueen pohjoisosan asukkaita

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue on Kiertokapulan uusin ja myös selkeästi pienin jätteidenkäsittelyalue niin asiakaskäyntien kuin jätemäärien suhteen. Alueelle vastaanotettiin vuoden aikana pienasiakkaiden ja yritysten yhdyskunta- ja rakennusjätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä hyötyjätteitä.

Lumikorven vastaanottomäärät nousivat liki kolmanneksella

Vuonna 2014 Lumikorpeen vastaanotettiin yhteensä 3 613 tonnia jätettä (kaavio alla). Eniten vastaanotettiin risuja ja haravointijätettä.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2014

Yhteensä 3 613 tonnia