Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Järvenpäässä, ja sen koko on 2,9 hehtaaria.

Puolmatka palvelee toimialueen eteläosan asukkaita

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle.

Puolmatkan jätemäärät pysyivät ennallaan

Vuonna 2014 Puolmatkaan vastaanotettiin yhteensä 40 330 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2013 vastaava määrä oli 41 237 tonnia.
Eniten Puolmatkassa vastaanotettiin yhdyskuntajätettä lajitteluun.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2014

Yhteensä 40 330 tonnia