Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)

Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajäte) voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Kiertokapula tarjoaa sekä vaarallisille jätteille että sähkö- ja elektroniikkaromulle useita eri vastaanottopaikkoja, ja myös niiden materiaalit voidaan hyödyntää.

Vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin kiinteissä pisteissä Kiertokapulan neljällä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi myös neljällä kunnan varikolla. Nämä kuntien ja Kiertokapulan yhdessä ylläpitämät varikot sijaitsevat Mäntsälässä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Tuottajayhteisöt noutavat keräyspisteisiin toimitetun SE-romun materiaalihyödyntämiseen, uusiokäyttöön, hyödynnettäväksi energiana tai loppusijoitukseen.

Keräysmäärät laskivat hieman edellisvuodesta

Vaarallisia jätteitä kerättiin kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä vuotuisilla kuntakeräyksillä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2014 vaarallisia jätteitä kerättiin 755 tonnia (840 tonnia vuonna 2013). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä (taulukko 1). Kerätyt vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi Ekokem Oy Ab:lle, jossa ne hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan energiana tai loppusijoitettiin turvallisesti.

Sähkö- ja elektroniikkaromua puolestaan vastaanotettiin vuonna 2014 yhteensä 1 895 tonnia (taulukko 2) (2 024 tonnia vuonna 2013).

Taulukko 1: Kiertokapulan alueelta kerätyt vaaralliset jätteet vuonna 2014

Taulukko 2:  Kiertokapulan vastaanottama tuottajanvastuunalainen sähkö- ja elektroniikkaromu vuonna 2014