Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Henkilöstöhallinto

Kiertokapulan henkilöstöhallintoa ohjaa yhtiön toimintastrategia, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja ja jonka yhtenä arvona on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiamme keskeisiä menestystekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, osaaminen, hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa.

Vuoden 2015 aikana Kiertokapulassa työskenteli 60 osaajaa. Henkilöstöstämme vakituisessa työsuhteessa oli 58 ja määräaikaisessa työsuhteessa viisi. Tilikauden aikana jäi eläkkeelle kaksi henkilöä. Kaksi henkilöä oli vanhempainvapaalla ja yksi henkilö vuorotteluvapaalla. Lisäksi kaksi henkilöä työskenteli osa-aikaisesti. Tilapäisiä kausityöntekijöitä palkattiin neljä. Naisten osuus henkilökunnasta oli 50 % ja miesten 50 %. Henkilöstön keski-ikä oli 42,2 vuotta.

Muutos vaatii johtamista

Kiertokapulan toimintastrategiauudistuksen myötä toimintojamme järjestettiin vastaamaan uudistuneen strategian mukaisia tavoitteita. Uudistuksen myötä myös organisaatiotamme muokattiin, jonka ansiosta voitiin tarjota osalle henkilöstöä uusia vastuualueita. Kuluneen vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota muutoksen johtamiseen, josta järjestimme koulutusta esimiehille. Henkilöstö osallistui lisäksi omaa ammatillista osaamistaan edistävään koulutukseen, kuten taloushallinnon, asiakaspalvelun, viestinnän, jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn ja työsuojeluun liittyvään sekä it-alan koulutukseen. Lisäksi järjestimme esimiehille, työsuojelu- ja luottamushenkilöstölle yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa työpaikan ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvää koulutusta.

Henkilöstön työolosuhteista, turvallisuudesta ja työssäjaksamisesta huolehtiminen ovat työsuojelumme peruspilareita. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa huolehdimme henkilöstömme terveydestä ja työperäisten haittojen ennaltaehkäisystä.

 

Henkilöstön tunnuslukuja 2015

2015

2014

2013

Henkilöstö  60 (63*)  59 58
Naisten osuus %  30/50%  30/51 % 53,4 %
Miesten osuus %  30/50%  29/49 % 46,6 %
Vakituisia  56/93%  55/93 % 96 %
Keski-ikä v  42,2  43 41,9
Työtapaturmia  2  2 3
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus   kokonaistyöajasta %

5,4 %

5,7 %

3,9 %

Työterveyshuolto  € / hlö 1 262  1 135 840
Koulutus € / hlö 619  711 520
Palkat ja palkkiot 2 277 397  2 407 008 2 335 059
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed. 123 492  125 674 118 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) 2 henkilöä vanhempainvapaalla, 1 henkilö vuorotteluvapaalla, 2 osa-aikaista

 

 

Henkilöstön virkistyspäivää vietettiin keväällä aurinkoisissa Tuusulanjärven rantamaisemissa taiteen ja lintubongailun parissa. Keskuskauppakamarin ansiomerkin sai 15-vuotisesta ansiokkaasta palveluksesta kolme henkilöä.