Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Biojätteen käsittely

Kerätty biojäte kuljetetaan Hämeenlinnaan St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokseen, jossa siitä prosessoidaan bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena syntyy kaukolämpöä ja sähköä. Jäljellejäävästä massasta tuotetaan vielä biokaasulaitoksella biokaasua. Jätteidenkäsittelyalueille toimitettu haravointijäte puolestaan kompostoidaan isoissa aumoissa.

Alueen ruokajätteet etanolintuotantoon

Kiertokapulan alueen biojätteet ohjattiin Karanojalla toimivalle, St1:n bioetanolia valmistavalle laitokselle.

Biojätteen lajitteluun panostettiin myös neuvonnassa. Ohjeistuksessa on hyvä huomioida, että biojäte on yhtä kuin ruokajäte. Siitä valmistetaan tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Bioetanolin valmistukseen käyvät kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte (pilaantuneet elintarvikkeet ja vihannekset, hedelmät jne.). Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jätteenkäsittelyalueille puutarhajätteiden aumakompostointiin.

Vuonna 2014 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 12 kunnasta yhteensä 7 442 tonnia, josta Bionolix-laitokselle käsittelyyn toimitettiin 6 931 tonnia.

Aumakompostointiin Hyvinkään Kapulan ja Karanojan kompostointikentille vastaanotettiin lisäksi jätettä  6 614 tonnia.