Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Kapulan jätteidenkäsittelyalue, Hyvinkää

Kapulan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hyvinkään ja Riihimäen rajalla. Alueen kokonaispinta-ala on noin 29 hehtaaria, josta suljetun jätetäytön osuus on noin 12,5 hehtaaria.

Kapula palvelee asiakkaita Hyvinkään ja Riihimäen rajalla

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • haravointijätteiden ja öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointi.

Kapulan jätemäärät nousivat vuonna 2015

Vuonna 2015 Kapulaan vastaanotettiin yhteensä 40 491 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2014 vastaava määrä oli 29 036 tonnia. Eniten Kapulaan vastaanotettiin betonia, tiiltä ja asfalttia.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2015

Yhteensä 40 491 tonnia