Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Karanojan jätteidenkäsittelyalue, Hämeenlinna

Karanojan monipuolinen jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hämeenlinnassa. Koko alueen pinta-ala on 33 hehtaaria.

Karanojan toimintoja ovat:

  • loppusijoitusalue
  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yrityksien vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • romuajoneuvojen vastaanottoalue.

Lisäksi Karanojalla on St1 Biofuels Oy:n Bionolix™ -bioetanolilaitos, jossa on käsitelty Kiertokapulan alueelta kerätty biojäte vuodesta 2011 lähtien. Jätetäytöstä kerätään talteen kaatopaikkakaasua, joka hyödynnetään energiantuotannossa St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella.

Karanojan jätemäärät ennallaan

Vuonna 2015 Karanojalle vastaanotettiin yhteensä 121 543 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2014 vastaava määrä oli 120 392 tonnia.

Eniten Karanojalle vastaanotettiin puhtaita ja lievästi pilaantuneita maita.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2015

Yhteensä 121 543 tonnia