Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Valkeakoskella lähellä kaupungin keskustaa. Alueen koko on 2,7 hehtaaria.

Lumikorpi palvelee toimialueen pohjoisosan asukkaita

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue on Kiertokapulan uusin ja myös selkeästi pienin jätteidenkäsittelyalue niin asiakaskäyntien kuin jätemäärien suhteen. Alueelle vastaanotettiin vuoden aikana pienasiakkaiden ja yritysten yhdyskunta- ja rakennusjätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä hyötyjätteitä.

Lumikorven vastaanottomäärät pysyivät ennallaan

Vuonna 2015 Lumikorpeen vastaanotettiin yhteensä 3 679 tonnia jätettä (kaavio alla) (3 613 tonnia vuonna 2014). Eniten vastaanotettiin rakennusjätettä lajitteluun.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2015

Yhteensä 3 679 tonnia