Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Järvenpäässä, ja sen koko on 2,9 hehtaaria.

Puolmatka palvelee toimialueen eteläosan asukkaita

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle.

Puolmatkan jätemäärät pysyivät ennallaan

Vuonna 2015 Puolmatkaan vastaanotettiin yhteensä 40 843 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2014 vastaava määrä oli 40 330 tonnia.

Eniten Puolmatkassa vastaanotettiin yhdyskuntajätettä lajitteluun.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2015

Yhteensä 40 843 tonnia