Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)

Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajäte) voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Kiertokapula tarjoaa sekä vaarallisille jätteille että sähkö- ja elektroniikkaromulle useita eri vastaanottopaikkoja, ja myös niiden materiaalit voidaan hyödyntää.

Vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotettiin kiinteissä pisteissä Kiertokapulan neljällä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi myös neljällä kunnan varikolla. Nämä kuntien ja Kiertokapulan yhdessä ylläpitämät varikot sijaitsevat Mäntsälässä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Tuottajayhteisöt noutavat keräyspisteisiin toimitetun SE-romun materiaalihyödyntämiseen, uusiokäyttöön, hyödynnettäväksi energiana tai loppusijoitukseen. Lisäksi vaarallista jätettä kerätään kiertävillä keräysautoilla.

Keräysmäärät laskivat hieman edellisvuodesta

Vuonna 2015 vaarallisia jätteitä kerättiin kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä vuotuisilla kuntakeräyksillä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2015 vaarallisia jätteitä vastaanotettiin 849 tonnia (755 tonnia vuonna 2014). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä (taulukko 1). Kerätyt vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi Ekokem Oyj:lle (nyk. Fortum), jossa ne hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan energiana tai loppusijoitettiin turvallisesti.

Sähkö- ja elektroniikkaromua puolestaan vastaanotettiin vuonna 2015 yhteensä  1 735 tonnia (taulukko 2) (1 895 tonnia vuonna 2014).

Taulukko 1: Kiertokapulan alueelta kerätyt vaaralliset jätteet vuonna 2015

Taulukko 2:  Kiertokapulan vastaanottama tuottajanvastuunalainen sähkö- ja elektroniikkaromu vuonna 2015