Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Kiertokapulan vuosi 2015

Kiertokapulan vuosi 2015 sujui odotusten mukaan

– liikevaihtoon toi kasvua Keravan liittyminen järjestetyn jätteenkeräyksen ja -kuljetuksen piiriin

Kiertokapulan liikevaihto vuonna 2015 oli 21 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 7 %. Kasvu tuli suurimmalta osaltaan Keravan kuljetusurakan siirtymisestä yhtiön hoidettavaksi. Myös yrityspalveluissa oli havaittavissa pientä virkistymistä. Kustannukset pysyivät hyvin kontrollissa ja merkittäviä poikkeamia budjetoituun ei tullut. Jälkihoitovarausta kasvatettiin maltillisesti, se on suuruudeltaan 3.2 miljoonaa euroa.

Jätteitä ohjattiin entistä enemmän hyötykäyttöön

Kuten edellisinäkin vuosina, suurin osa asumisessa syntyvästä jätteestä hyödynnettiin energiana Ekokem Oy:n jätevoimalassa Riihimäellä ja kaikki erilliskerätty biojäte käsiteltiin St1Biofuels Oy:n käsittelylaitoksella Hämeenlinnassa etanoliksi, lämmöksi, sähköksi ja lannoitteeksi. Vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste jatkoi entisestään nousuaan ollen 87 % vuonna 2015. Loppusijoitukseen päätyi siis enää 13 % kaikista vastaanotetuista jätteistä.

Yhteinen hyvä ympäristö on meille tärkeä

Vuoden 2015 suurimmat investoinnit kohdistuivat ympäristöinvestointeihin. Niillä parannetaan kaatopaikkakaasujen hyödyntämistä, suotovesien keräys- ja käsittelyjärjestelmiä sekä kehitetään materiaalien kierrätystä. Vuoden 2015 aikana rakennettiin Kapulan käsittelyalueen kenttä- ja reunarakenteita, Karanojan pohjarakenteita sekä kaasunkeräysjärjestelmiä. Ympäristöinvestointeihin käytettiin yhteensä 1 660 000 euroa. Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehtiin vuokrasopimus lisäalueesta Karanojan alueella. Lisävuokra-alue mahdollistaa toiminnan pitkäntähtäyksen kehittämisen, käsittelyalueiden laajentamisen ja erilaisten toimintojen sijoittamisen alueelle.

Pakkausjätteiden tuottajavastuu muuttui vuoden 2015 aikana. Muutoksen jälkeen Kiertokapulan omat hyötyjätepisteet lopetettiin 31.12.2015 ja vastuu aluekeräysverkostosta siirtyi pakkausjätteen tuottajayhteisöjen Paperinkeräys Oy:n ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n vastuulle. Kiertokapula Oy pyrkii hyvään yhteistyöhön kaikkien tuottajayhteisöiden kanssa.

Lakimuutokset ja muuttuva toimintaympäristö mietityttävät omistajakunnissa

Kiertokapulan kilpailuttamaan ja hallinnoimaan järjestetyn jätteenkeräyksen ja kuljetuksen piiriin kuuluvat jo useimmat osakaskunnat. Vuoden 2015 aikana tehtiin sopimus Järvenpään kaupungin kanssa kuljetusten hoitamisesta. Yhtiössä valmistaudutaan jätelautakunta Kolmenkierron alueella lainvoimaiseksi tulleen kuljetusjärjestelmäpäätöksen vaikutuksiin. Todennäköisesti uusia kuntaurakoita tulee lisää vuoden 2016 aikana. Kiertokapula pyrkii myös tarjoamaan kattavia jätehuoltopalvelujen konsepteja erityisesti omille omistajakunnilleen.

Viime vuosina kunnallisille jätehuoltoyhtiöille on aiheuttanut huolta jätelakiin ja hankintalakiin ajettavat muutokset, jotka voivat toteutuessaan pahimmillaan rajoittaa toimintaa merkittävästi ja heikentää kunnallisten yhtiöiden toimintaedellytyksiä. Muutokset tulisivat suurella todennäköisyydellä pakottamaan yhtiöt rakenteellisiin muutoksiin. Kiertokapula seuraa aktiivisesti tilannetta.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan

Yksi tärkeimmistä arvoistamme on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön koulutukseen, työhyvinvoinnin edistämiseen ja työturvallisuuden parantamiseen panostetaan vuosittain merkittävästi. Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 60 työntekijää, joista vakituisia oli 58 ja määräaikaisia 5. Naisia ja miehiä oli yhtä paljon ja henkilöstön keski-ikä oli 42.2 vuotta.

Kiitän lämpimästi Kiertokapulan henkilökuntaa. Kaikkien muutoksien keskelläkin työtä on tehty taidolla ja hyvällä motivaatiolla. Kiitän myös hallitusta ja hallintoneuvostoa sekä yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.

Kari Mäkinen

toimitusjohtaja