Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Hallitus ja hallintoneuvosto vuonna 2015

Kiertokapulan ylimmästä päätäntävallasta vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. Yhtiökokous valitsee myös hallintoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kiertokapulan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kunnilla, joilla sijaitsee Kiertokapulan jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai sellainen käytöstä poistettu jätteen loppusijoituspaikka, jonka osalta yhtiötä koskevat edelleen ympäristölupien seurantavelvoitteet, on oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Muut, osakeomistukseltaan suurimmat osakkeenomistajat nimeävät loput hallituksen jäsenet siten, että kukin näistä nimeää yhden hallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan alueelta, jolla on jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai käytöstä poistettu ympäristölupien valvonnan alainen loppusijoituspaikka.

Kiertokapulan hallitus vuonna 2015
(27.5.2013–26.5.2015)

Tuija Linna-Pirinen
Eero Nurmi
Seppo Ahonen
Eeva Liisa B. Leino
Taina Noopila
Sari Vilén
Asko Vähämaa

Hallituksen puheenjohtajana toimi Tuija Linna-Pirinen ja varapuheenjoh­tajana Eero Nurmi.

Kiertokapulan hallitus 27.5.2015 –

Kari Vierimaa
Seppo Ahonen
Eeva-Liisa Leino
Eero Nurmi
Kaisu Kotirinta
Sari Vilén
Asko Vähämaa

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisu Kotirinta ja varapuheenjohtajaksi Sari Vilén.

Kiertokapulan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä. Heidät valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen ulkopuolisten osakaskuntien edustajista. Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 osaketta, ovat oikeutettuja nimeämään kaksi hallintoneuvoston jäsentä, muut osakkeenomistajat kukin yhden. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan, antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta, antaa yhtiön hallitukselle lausunto asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavia hankkeita sekä sellaisia investointeja, jotka edellyttävät osakaskuntien antamia takauksia.

Kiertokapulan hallintoneuvosto vuonna 2015 (27.5.2013–26.5.2015)

Kari Masalin (Hausjärvi)
Arto Latostenmaa ja Kristiina Urtamo (Hyvinkää)
Helena Hirviniemi ja Lulu Ranne (Hämeenlinna)
Esa Silvennoinen ja Kalevi Ilmarinen (Janakkala)
Markku Pyy ja Tiia Pyykkö (Järvenpää)
Taina Pikkupeura ja Esa Kyntolä (Kerava)
Aimo Alho (Loppi)
Jyrki Kosonen ja Markku Laine (Mäntsälä)
Risto Paajanen ja Jarmo Levänen (Riihimäki)
Päivi Tikka ja Jorma Sulander (Tuusula)
Pentti Bergmann ja Markku Alanko (Valkeakoski)
Risto Anttila ja Matti Kortesaari (Hattula)

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Jyrki Kosonen ja varapu­heenjohtajana Esa Silvennoinen.

Kiertokapulan hallintoneuvosto 26.5.2015 –

Risto Anttila (Hattula)
Kari Masalin (Hausjärvi)
Arto Latostenmaa ja Kristiina Urtamo (Hyvinkää)
Helena Hirviniemi ja Lulu Ranne 24.1.2016 asti (Hämeenlinna), Tauno Lahtinen 25.1.2016 alkaen (Hämeenlinna)
Esa Silvennoinen ja Kalevi Ilmarinen (Janakkala)
Tiia Lintuja ja Markku Pyy (Järvenpää)
Taina Pikkupeura ja Esa Kytölä (Kerava)
Aimo Alho (Loppi)
Jyrki Kosonen ja Markku Laine (Mäntsälä)
Risto Paajanen ja Jarmo Levänen (Riihimäki)
Päivi Tikka ja Jorma Sulander (Tuusula)
Pentti Bergmann ja Markku Alanko (Valkeakoski).

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Esa Silvennoinen ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Kosonen.