Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Viestintää ja neuvontaa sidosryhmille

Kiertokapula neuvoo ja opastaa asiakkaitaan laaja-alaisesti jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Kuntien jätehuoltomääräysten toteutumisen edistäminen, loppusijoitettavan jätteen määrän vähentäminen ja lajittelun tehostuminen ovat jäteneuvontamme tavoitteita.

Jätehuolto on yhteinen juttu!
Tavoitteellista viestintää kaikille kohderyhmille

Toimiva jätehuolto on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Asioiden hoitaminen on nykypäivänä helppoa, koska asiointikanavia on monia. Tarvittavaa tietoa jätehuollosta saa sähköpostilla, puhelimitse, nettisivuilta, sähköisistä tai postissa tulevista uutiskirjeistä ja tiedotteista, oppaista, joka kotiin jaettavasta asiakaslehdestä Tietokapulasta sekä esitteistä. Jatkuvasti uudistuvalta sivustoltamme on jatkuvasti ladattavissa mm. jäteastiatarrat, jätekatostaulut ja rappulaput, myös mobiilisti. Sähköiseen asiointiin on entisestään panostettu, kun verkkopalvelun neuvonta-chat otettiin käyttöön vuoden aikana. Pyrimme tavoittamaan sidosryhmiämme mahdollisimman kattavasti käyttämällä tehokkaasti erilaisia tiedonvälityskanavia.

Kunnanvaltuustoille, -hallituksille, -johtajille  ja viranhaltijoille toimitettiin tietoa toiminnasta

Vuonna 2015 viestinnässä panostettiin erityisesti päättäjä- ja omistajaviestintään sekä Kiertokapulan palvelujen esille tuomiseen eri kanavissa. Yhtiön visuaalista ilmettä ja tapaa kertoa yhtiön toiminnasta uudistettiin. Yhtiön pääviesti tulee jatkossa olemaan ”vastuullisia ympäristötekoja”, jolla halutaan entistä selkeämmin viestiä Kiertokapulan keskeisestä roolista kiertotaloudessa ja suomalaisessa jätehuollossa sekä sen tekemästä merkittävästä ja vastuullisesta työstä ympäristön ja koko toimialueemme hyväksi.

Omistajien tiedonsaantiin kiinnitettiin vuoden aikana erityistä huomiota. Kuntien päättäjiä ja yhteistyökumppaneita kutsuttiin kahteen otteeseen kuulemaan Kiertokapulan viimeisimpiä kuulumisia ja tulevaisuudensuunnitelmia. Lisäksi iso osa kuntien johtajista vieraili vuoden aikana tutustumassa yhtiön toimintaan.

Sisäisestä viestinnästä valtakunnalliseen viestintään

Kiertokapulan viestinnän tehtävänä on olla voimavarana niin johtamisessa kuin strategianmukaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Kiertokapula on osallisena kattojärjestömme Jätelaitosyhdistys Ry:n viestintäjaoksessa. Vuonna 2015 jaos kokoontui useaan otteeseen käsittelemään jätelaitosten edunvalvontaa että pakkausjätteiden keräyksen muutoksiin liittyviä viestintätarpeita.

Strategian päivittämiseen liittyen heräteltiin keskustelua ja vuorovaikutusta henkilöstön yhteisissä kehittämispäivissä. Henkilöstö haluttiin osallistaa strategian uudistamistyöhön.

Myös viestintäkoulutusta järjestettiin loppuvuodesta, kun esimiehiä koulutettiin dialogisen vuorovaikutuksen taitoihin.

Kesätapahtumissa teemana biojätteet

Olimme innolla mukana vuoden 2015 kesätapahtumissa omistajakunnissamme. Telttamme ja neuvojamme kiersivät 15 eri tapahtumassa, joista osa oli pieniä ja paikallisia. Osastoillamme vieraili yhteensä n. 2 000 henkilöä, eli vähemmän kuin aikaisemmin. Suurin kävijämäärä käy yleensä Elomessuilla Hämeenlinnassa, mikä onkin alueen suurin ilmaistapahtuma.

Teemana oli edelleen biojätteet ja nimenomaan ruokajätteet, joista oli vuoden aikana paljon asiaa myös tiedotusvälineissä. Tapahtumissa järjestettiin kilpailuja, joiden palkintoina oli lahjakortteja Rautiaan. Voittajien nimet on julkaistu verkkopalvelumme ajankohtaista-osiossa. Tapahtumissa jaettiin tiedon lisäksi kestohedelmäpusseja ja lapsille puuhavihkoja.

Jäteselviytyjissä mukana ennätysmäärä oppilaita

Vuosittain järjestettävä Jäteselviytyjät-kilpailu on ehdottomasti vuoden merkittävin neuvontakokonaisuus. Kilpailulla on jo pitkät perinteet, ja tarkoituksena on vuosittain käydä läpi kaikki alueen 4.-luokkalaiset. Kaksiosaisen kilpailun ensimmäinen osio on tietokilpailu, jonka kysymykset on koottu oppilaille lähetettävän taustamateriaalin pohjalta. Joukkuetaitoja vaativaan, liikunnalliseen loppukilpailuun pääsee tietokilpailun perusteella jokaisen kunnan paras joukkue, eli yhteensä 12 kolmehenkistä joukkuetta. Vuonna 2015 mukaan osallistui 63 koulua, joista oppilaita oli mukana yhteensä 1 818. Tämän vuoden ”paras koulupäivä” pidettiin Hattulan Lepaalla HAMK:n tiloissa ja pihamaalla. Voittajajoukkue sai palkinnoksi jälleen vihreät Jopo-polkupyörät.

Vieraita ja vierailuja

Myös Jäteselviytyjät-kilpailun ulkopuolella tehtiin koulukäyntejä ja muita vierailuja. Oppilaitoksissa ja sieltä meillä vierailtiin 33 kertaa ja yhdistyksissä käytiin puhumassa 13 kertaa. Yleisistä aiheista eniten esillä olivat Kiertokapulan käytännön toiminta ja jätteiden lajittelu. Myös lainsäädäntö, muuttuvat määräykset ja alakohtaiset jätehuolto-ohjeet pidetään aiheina jatkuvasti esillä.

Pikkukoululaisille tarjottiin teatteria ja animaatiota

Keväällä jatkettiin edellisenä syksynä alkanutta näytelmäkiertuetta ”BioBio ja Rumaruhtinaan loitsu”. Esityksiä oli kaikkiaan kaksitoista ja näytelmän näki 1 255 oppilasta. Tarinassa professori BioBion arkkivihollinen Rumaruhtinas yrittää loitsullaan sotkea ja valloittaa maailman. Professori BioBio tarvitsee lasten ja toverinsa Sukka H2O:n apua. Lopussa selviää, onnistuuko Rumaruhtinaan loitsun murtaminen. Esityksen vetivät Tamperelaiset ammattinäyttelijät Anne Hyvärinen ja Lotta Mikkonen.

Valtakunnallisista teemaviikoista tiedotettiin myös

Kouluja aktivoitiin uutiskirjeillä osallistumaan erilaisiin teemaviikkoihin ja päiviin. Kevään Nuukuusviikolle tarjosimme kouluille erilaisia askarteluvinkkejä jätemateriaaleista. Syksyllä vietettiin Euroopan jätteenvälttämisviikkoa ruokahävikin merkeissä. ”Älä osta mitään”-viikko osuu aina samalle viikolle em. kanssa, silloin on tarkoitus pohtia tarkemmin omia kulutustottumuksia erilaisten vinkkien avulla. Teemaviikoista ja päivistä löytyy omat sivunsa verkkopalvelustamme.

Ohjeiden mukaiseen lajitteluun panostetaan jatkossakin

Biojätteiden lajittelun tehostaminen on meillä useamman vuoden tavoitteena. Lajitteluinto näyttää olevan vähentymässä, vaikka määräyksissä ja ohjeissa ei ole tapahtunut muutoksia muutamaan vuoteen. Päättäjille, viranomaisille ja isännöitsijöille on lähetetty useita uutiskirjeitä muistakin ajankohtaisista jätehuollon asioista. Hyvinkään kaupunki on otettu esimerkkikohteeksemme ja yhteistyötä on tehty kaupungin ympäristövalvonnan kanssa. Jokaiselta kaupungin alueella toimivalta isännöitsijältä on katsastettu vähintään yksi jätekatos, jotta astiat, astiamerkinnät ja katosohjeet on saatu ajan tasalle. Korjattavaa on ollut melko paljon, yli tuhansia tarroja ja jätekatostauluja on postitettu. Olemme myös yrittäneet innostaa omakotiasukkaita hankkimaan yhteisiä bioastioita naapureidensa kanssa. Projekti alkoi syksyllä ja jatkuu vielä vuonna 2015.

Isännöitsijät tärkeä kohderyhmä

Isännöitsijöitä lähestytään monta kertaa vuodessa uutiskirjeellä. Jätehuoltomääräysten muuttumisen myötä kaikki tarrat ja jätekatosohjeet päivitettiin ja niitä markkinoitiin isännöitsijöille. Lajitteluvelvoitteiden kiristyminen aiheutti muutenkin paljon yhteydenottoja sekä asukkailta että isännöitsijöiltä.

Erilaisia oppaita, tehtävävihkoja, lajitteluohjeita ja -tarroja tehdään jatkuvasti. Tarrat muuttuivat maksullisiksi kuluneena vuonna, mutta muu materiaali on edelleen ilmaista asiakkaille.