Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Biojätteistä bioetanolia

Kerätty biojäte kuljetetaan Hämeenlinnaan St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokseen, jossa siitä prosessoidaan bioetanolia autojen polttoaineen raaka-aineeksi. Sivutuotteena syntyy kaukolämpöä ja sähköä. Jäljellejäävästä massasta tuotetaan vielä biokaasulaitoksella biokaasua. Jätteidenkäsittelyalueille toimitettu haravointijäte puolestaan kompostoidaan isoissa aumoissa.

Alueen ruokajätteet autojen polttoaineen raaka-aineeksi

Kiertokapulan alueen biojätteet ohjattiin Hämeenlinnan Karanojalla toimivalle, St1:n bioetanolia valmistavalle laitokselle.

Biojätteen lajittelussa on hyvä huomioida, että biojäte on yhtä kuin ruokajäte. Siitä valmistetaan tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Bioetanolin valmistukseen käyvät kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte (pilaantuneet elintarvikkeet, vihannekset, hedelmät, kahvipurut jne.). Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jätteenkäsittelyalueille puutarhajätteiden aumakompostointiin.

Vuonna 2016 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 12 kunnasta yhteensä 7 876 tonnia.

Aumakompostointiin Hyvinkään Kapulan ja Karanojan kompostointikentille vastaanotettiin lisäksi jätettä 5 080 tonnia.