Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Kapulan jätteidenkäsittelyalue, Hyvinkää

Kapulan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Hyvinkään ja Riihimäen rajalla. Alueen kokonaispinta-ala on noin 29 hehtaaria, josta suljetun jätetäytön osuus on noin 12,5 hehtaaria.

Kapula palvelee asiakkaita Hyvinkään ja Riihimäen rajalla

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle
  • haravointijätteiden ja öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointi.

Kapulan jätemäärät vuonna 2016

Vuonna 2016 Kapulaan vastaanotettiin yhteensä 26 403 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2015 vastaava määrä oli 40 491 tonnia. Eniten Kapulaan vastaanotettiin betonia, tiiltä ja asfalttia.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2016

Yhteensä 26 403 tonnia