Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Valkeakoskella lähellä kaupungin keskustaa. Alueen koko on 2,7 hehtaaria.

Lumikorpi palvelee toimialueen pohjoisosan asukkaita

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue on Kiertokapulan pienin jätteidenkäsittelyalue niin asiakaskäyntien kuin jätemäärien suhteen. Alueelle vastaanotettiin vuoden aikana pienasiakkaiden ja yritysten yhdyskunta- ja rakennusjätettä, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, vaarallisia jätteitä sekä hyötyjätteitä.

Lumikorven vuoden 2016 vastaanottomäärät

Vuonna 2016 Lumikorpeen vastaanotettiin yhteensä 2 940 tonnia jätettä (kaavio alla). Vuonna 2015 vastaava luku oli 3 679 tonnia. Eniten vastaanotettiin rakennusjätettä lajitteluun.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2016

Yhteensä 2 940 tonnia