Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Järvenpäässä, ja sen koko on 2,9 hehtaaria.

Puolmatka palvelee toimialueen eteläosan asukkaita

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen toimintoja ovat:

  • siirtokuormaus- ja lajitteluasema
  • pienasiakkaiden jätteiden vastaanotto- ja lajittelualue
  • hyötyjätteiden vastaanottoalueet
  • vastaanottopiste kotitalouksien ja pk-yritysten vaarallisille jätteille
  • vastaanottokontit sähkö- ja elektroniikkaromulle.

Puolmatkan jätemäärät vuonna 2016

Vuonna 2016 Puolmatkaan vastaanotettiin yhteensä 39 916 tonnia jätettä (kaavio alla), kun vuonna 2015 vastaava määrä oli 40 843 tonnia.

Eniten Puolmatkassa vastaanotettiin yhdyskuntajätettä lajitteluun.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotetut jätteet vuonna 2016

Yhteensä 39 916 tonnia