Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Vaaralliset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER)

Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Kiertokapula tarjoaa sekä vaarallisille jätteille että sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle useita eri vastaanottopaikkoja. Myös näiden jätteiden materiaalit voidaan hyödyntää.

Vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SE-romu) vastaanotetaan kiinteissä pisteissä Kiertokapulan neljällä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi myös neljällä kunnan varikolla. Nämä kuntien ja Kiertokapulan yhdessä ylläpitämät varikot sijaitsevat Mäntsälässä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Tuottajayhteisöt noutavat keräyspisteisiin toimitetun SE-romun materiaalihyödyntämiseen, uusiokäyttöön, hyödynnettäväksi energiana tai loppusijoitukseen. Lisäksi vaarallista jätettä kerätään kiertävillä keräysautoilla.

Keräysmäärät laskivat hieman edellisvuodesta

Vuonna 2016 vaarallisia jätteitä kerättiin kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä vuotuisilla kuntakeräyksillä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2016 vaarallisia jätteitä vastaanotettiin 815 tonnia (849 tonnia vuonna 2015). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä (taulukko 1). Kerätyt vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi Ekokem Oyj:lle (nyk. Fortum) hyödynnettäviksi ja hävitettäviksi asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua puolestaan vastaanotettiin vuonna 2016 yhteensä taulukon 2 mukaisesti 1 603 tonnia (1 735 tonnia vuonna 2015).

Taulukko 1: Kiertokapulan alueelta kerätyt vaaralliset jätteet vuonna 2016

Taulukko 2:  Kiertokapulan vastaanottama tuottajanvastuunalainen sähkö- ja elektroniikkalaiteromu vuonna 2016