Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Kiertokapula hoitaa kiinteistökohtaista jätehuoltoa

Kiertokapula järjestää jätehuollon ammattitaitoisesti ja monipuolisesti. Kuntien kanssa solmittavaan yhteistyösopimukseen sisältyvät mm. kilpailutus, laskutus, asiakaspalvelu ja neuvonta. Vuonna 2016 Kiertokapula hoiti jätehuollon viidessä omistajakunnassaan (Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Riihimäen taaja-asutusalue ja Valkeakoski). Keravan osalta hoidettiin ainoastaan laskutus.

Asiakaslähtöistä asiakaspalvelua

Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin alueemme jätteenkuljetusta koskeviin yhteydenottoihin. Laskutus puolestaan hoitaa laskujen maksuunpanon ja laskutukseen liittyvät kysymykset. Asiakaspalvelun tavoitettavuus on saatu paranemaan sähköisen asiakaspalvelun (Asiakasnetti) kautta. Asiakas voi hoitaa jätehuoltoasioitaan silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Tämä hyödyttää erityisesti isännöitsijöitä, jotka näkevät kaikkien hoidossaan olevien kiinteistöjen tiedot ja palvelut helposti Asiakasnetissä.

Asiakasnetissä asiakas näkee kiinteistölleen sovitut palvelut, eli jäteastian koon, lukumäärän, tyhjennysvälin ja seuraavan tyhjennyksen ajankohdan. Uudet asiakkaat voivat tehdä palvelutilauksen tai entiset asiakkaat voivat lopettaa tai keskeyttää palvelutilauksen. Lisäksi Asiakasnetin kautta voi tilata erilaisia jätehuollon oppaita, ohjeita ja jäteastiatarroja.

Tiedotusta ja yhteistyötä

Vuodenvaihteen jälkeen asiakaspalvelu lähettää vuosittain asiakastiedotteen jokaiselle alueemme asiakkaalle. Tiedotteessa kerrotaan mahdollisesti muuttuvista käytännöistä ja taksoista. Lisäksi olemme tarpeen mukaan yhteydessä asiakkaisiin sähköpostin, puhelimen tai postin välityksellä. Myös tekstiviestejä käytetään tiedotukseen entistä enemmän erilaisten häiriöiden ja pikaisten muutostarpeiden selvittämiseksi.

Isännöitsijöille lähetettiin viisi sähköistä uutiskirjettä vuonna 2016. Uutiskirjeillä tiedotetaan erilaisista muutoksista tyhjennyksissä, vastaanotossa tai lajittelussa. Uutiskirjeistä saa myös tietoa vaarallisten jätteiden keräyksistä sekä määräyksiin ja vuodenaikoihin liittyvistä jätehuollon asioista.

Jätehuoltoviranomaisen kanssa yhteistyö on hyvin tiivistä. Tiedotusta suunnitellaan ja tehdään yhdessä, koska yhteisymmärrys jätehuollon käytännöistä helpottaa molempien tahojen työtä. Taksoja valmistellaan yhteistyössä viranhaltijan kanssa syksyisin.

Yhteistyö kuljetusyhtiöiden työnjohdon ja kuljettajien kanssa helpottaa asiakaspalvelun toteuttamista ja siinäkin yhteisymmärrys käytännöistä edistää asiakkaan parasta. Siksi uusien urakoiden alkaessa Kiertokapula järjestää yhteisen koulutustilaisuuden kuljettajille.

Uusia alueita kilpailutuksessa ja urakoinnissa

Hausjärven Mommila siirtyi 1.10.2016 järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Asukkaille järjestettiin infotilaisuus yhdessä kunnan ja viranhaltijan kanssa. Vuoden 2016 aikana kilpailutettiin kaksi uutta kuntaa, Järvenpää ja Tuusula, joissa uudet urakat alkoivat vuoden 2017 alkupuolella.

Lopen kunnan kanssa käytiin ahkerasti neuvotteluja järjestetyn jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta ja kokonaisuuden siirtämisestä Kiertokapulalle. Kilpailutus aloitettiin vuoden 2017 alussa.