Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Viestintää ja neuvontaa sidosryhmille

Neuvonnan tehtävänä on auttaa asiakkaita heidän jätteisiin liittyvissä haasteissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista. Neuvonta ohjeistaa asiakkaita toimimaan siten, että jätehuolto toimii mahdollisimman hyvin, ja jätemateriaalit saadaan tehokkaasti kiertoon.

Tavoitteellista viestintää ja neuvontaa kaikille kohderyhmille

Toimiva jätehuolto on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Asioiden hoitaminen on nykypäivänä helppoa, koska asiointikanavia on monia. Tarvittavaa tietoa jätehuollosta saa sähköpostilla, puhelimitse, nettisivuilta, sähköisistä tai postissa tulevista uutiskirjeistä ja tiedotteista, oppaista, joka kotiin jaettavasta asiakaslehdestä Tietokapulasta sekä esitteistä. Verkkosivujemme chat-palvelu on saavuttanut suosiota samoin kuin Asiakasnetti. Pyrimme tavoittamaan sidosryhmiämme mahdollisimman kattavasti käyttämällä tehokkaasti erilaisia tiedonvälityskanavia.

Kunnanvaltuustoille, -hallituksille, -johtajille  ja viranhaltijoille toimitettiin tietoa toiminnasta

Vuonna 2016 viestinnässä panostettiin päättäjä- ja omistajaviestintään sekä Kiertokapulan palvelujen esille tuomiseen eri kanavissa. Haluamme entistä selkeämmin viestiä Kiertokapulan keskeisestä roolista kiertotaloudessa ja suomalaisessa vastuullisessa jätehuollossa sekä sen tekemästä merkittävästä ja vastuullisesta työstä ympäristön ja koko toimialueemme hyväksi.

Omistajien tiedonsaantiin kiinnitettiin vuoden aikana erityistä huomiota. Kuntien päättäjiä ja yhteistyökumppaneita kutsuttiin kuulemaan Kiertokapulan viimeisimpiä kuulumisia ja tulevaisuudensuunnitelmia. Lisäksi iso osa kuntien johtajista vieraili vuoden aikana tutustumassa yhtiön toimintaan.

Sisäisestä viestinnästä valtakunnalliseen viestintään

Kiertokapulan viestinnän tehtävänä on olla voimavarana niin johtamisessa kuin strategianmukaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Kiertokapula on osallisena kattojärjestömme Jätelaitosyhdistys Ry:n viestintäjaoksessa. Vuonna 2016 jaos kokoontui useaan otteeseen käsittelemään jätelaitosten edunvalvontaa.

Kesätapahtumissa teemana biojätteet

Vuoden kesätapahtumissa esillä olivat biojätteet, erityisesti ruokajäte. Lisäksi materiaalia tarjottiin myös pakkausjätteisiin liittyen. Osallistuimme 13 tapahtumaan. Kävijöitä osastoillamme oli yhteensä noin 2 000 henkilöä. Jokavuotiseen tapaan jokaisessa tapahtumassa on asiakkaita varten jäteaiheinen kilpailu, jonka palkinnoiksi arvottiin osallistujien kesken tällä kertaa lahjakortti Rautiaan.

Jäteselviytyjät-kilpailu järjestettiin kaikille alueemme neljäsluokkalaisille

Historiansa suurimman suosionsa saavuttaneella vuosittaisella Jäteselviytyjät-kilpailulla tavoitetaan erittäin kattavasti koko Kiertokapulan toiminta-alueen 4.-luokkalaiset. Kaksiosaisen kilpailun ensimmäinen osio suoritetaan Kiertokapulan henkilön ohjaamana kouluilla. Kyseessä on oppilaille toimitettuun taustamateriaaliin pohjautuva tietokilpailu. Oppilaat osallistuvat kilpailuun kolmihenkisinä joukkueina ja ryhmätaitoja vaativaan loppukilpailuun pääsi tietokilpailun perusteella jokaisen kunnan paras joukkue, eli yhteensä 12 kolmehenkistä joukkuetta.

Jokaisen kilpailuun osallistuneen luokan paras joukkue palkittiin hienoilla Jäteselviytyjät-tuubihuivilla ja jokaisesta kunnasta keskiarvopisteiltään paras luokka palkittiin herkkuyllätyksellä. Vuonna 2016 alkukilpailuun osallistui kaikkiaan 2 205 oppilasta yhteensä 66 koulusta. Loppukilpailu järjestettiin Hyvinkäällä HYRIAn oppilaitoksen pihalla, ja sää suosi jälleen osallistujia. Palkintopuolessa ei tapahtunut muutoksia, vaan voittajajoukkue sai palkinnoksi jälleen vihreät Jopo-polkupyörät. Tällä kertaa paras joukkue tuli Riihimäeltä. Reippaat nelosluokkalaiset opettajineen tekevät vuosi toisensa jälkeen Jäteselviytyjät-kilpailusta hienon ja edelleen kehittämisen arvoisen jäteneuvonnan työkalun.

Vieraita ja vierailuja

Alueillamme vieraili yhteensä 16 ryhmää enimmäkseen toisen asteen oppilaitoksista. Neuvonta kävi asiakkaiden tilaisuuksissa 39 kertaa vuoden aikana puhumassa jätehuollosta. Tämän lisäksi käytiin 66 koulussa Jäteselviytyjät-kilpailun puitteissa.

Varhaiskasvatustakaan ei unohdettu

Kulunut vuosi ei tällä kertaa tuonut uudistuksia varhaiskasvatukseen, vaan tarjonnassa oli edellisenä vuonna tehtyjä materiaaleja, joita onkin aika runsaasti tarjolla verkkosivuillamme. Erilaisille teemaviikoille löytyi aina uusia vinkkejä, joista tiedotettiin kouluille lähetetyillä uutiskirjeillä. Teemaviikoista ja päivistä löytyvät omat sivunsa verkkopalvelustamme. Lainaamme myös edelleen erilaisia materiaaleja koulujen, päiväkotien ja muiden tahojen kierrätysteematapahtumiin.

Sähköisiä uutiskirjeitä yhteistyökumppaneille

Sähköiset uutiskirjeet ovat ottaneet paikkansa tiedotuskanavana erityisesti isännöitsijöille ja kouluille. Lisäksi uutiskirjeitä tehdään oppilaitoksille, varhaiskasvatukselle ja asukasyhdistyksille. Aukioloaikojen, hintojen ja käytäntöjen muutoksista tiedotetaan tarpeen mukaan eri kohderyhmiä ja toki neuvonnan materiaalitarjontaa markkinoidaan uutiskirjeillä.

Uusia oppaita eri aiheista

Oppaiden ilme muuttui raikkaammaksi ja aihepiiri kasvoi. Vuoden kuluessa valmistui viisi uutta opasta. Näistä kaksi oli sisällöltään aivan uusia; Kotipuutarhurin jäteopas ja Rakennusjäteopas. Oppaat on nyt tiivistetty taskukokoisiksi ja asiat on esitetty tiiviisti ja täsmällisesti.