Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Hallitus ja hallintoneuvosto

Kiertokapulan ylimmästä päätäntävallasta vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. Yhtiökokous valitsee myös hallintoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus

Kiertokapulan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kunnilla, joilla sijaitsee Kiertokapulan jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai sellainen käytöstä poistettu jätteen loppusijoituspaikka, jonka osalta yhtiötä koskevat edelleen ympäristölupien seurantavelvoitteet, on oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Muut, osakeomistukseltaan suurimmat osakkeenomistajat nimeävät loput hallituksen jäsenet siten, että kukin näistä nimeää yhden hallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan alueelta, jolla on jätteidenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai käytöstä poistettu ympäristölupien valvonnan alainen loppusijoituspaikka.

Kiertokapulan hallitus 2017–2019

Tuija Linna-Pirinen, Hyvinkää
Jorma Hassinen, Hämeenlinna
Tiia Lintula, Järvenpää
Juhani Koivusaari, Kerava
Jorma Höök, Riihimäki
Jari Immonen, Tuusula
Marja Heikkinen, Valkeakoski

Hallituksen puheenjohtajana toimii Jorma Hassinen

Läsnäolo-oikeus:
Matti Virpiaro, Mäntsälä (hallintoneuvoston pj.)
Kalevi Ilmarinen, Janakkala (hallintoneuvoston varapj.)

Kiertokapulan hallitus 27.5.2015–8/2017

Kari Vierimaa, Hyvinkää
Seppo Ahonen, Hämeenlinna
Eeva-Liisa Leino, Järvenpää
Eero Nurmi, Kerava
Kaisu Kotiranta, Riihimäki
Sari Vilén, Tuusula
Asko Vähämaa, Valkeakoski

Hallituksen puheenjohtajana toimi Kaisu Kotirinta ja varapuheenjoh­tajana Sari Vilén.

Hallintoneuvosto

Kiertokapulan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä. Heidät valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen ulkopuolisten osakaskuntien edustajista. Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 osaketta, ovat oikeutettuja nimeämään kaksi hallintoneuvoston jäsentä, muut osakkeenomistajat kukin yhden. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaisesti, antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta, antaa yhtiön hallitukselle lausunto asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavia hankkeita sekä sellaisia investointeja, jotka edellyttävät osakaskuntien antamia takauksia.

Kiertokapulan hallintoneuvosto 2017–2019

Arja Hurme, Hattula
Erkki Pänkäläinen, Hattula
Maaret Ollila, Hausjärvi
Heikki Kölhi, Hyvinkää
Iida-Eveliina Rantalainen, Hyvinkää
Henna Hanka, Hämeenlinna
Maria Mäki-Uuro, Hämeenlinna
Ari Laivola, Janakkala
Kalevi Ilmarinen, Janakkala
Jussi Nyman, Järvenpää
Jouni Pajunen, Järvenpää
Johanna Holmström, Kerava
Maritta Karjalainen, Kerava
Ossi Kollin, Loppi
Jyrki Kosonen, Mäntsälä
Matti Virpiaro, Mäntsälä
Anni Antila, Riihimäki
Marko Kauppi, Riihimäki
Minna Renholm, Tuusula
Veikko Seuna, Tuusula
Pentti Bergman, Valkeakoski
Kimmo Seppälä Valkeakoski

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Matti Virpiaro ja varapuheenjohtajana Kalevi Ilmarinen.

Kiertokapulan hallintoneuvosto 27.5.2015–8/2017

Risto Anttila, Hattula
Kari Masalin, Hausjärvi
Arto Latostenmaa ja Kristiina Urtamo, Hyvinkää
Helena Hirviniemi ja Lulu Ranne 24.1.2016 asti, Hämeenlinna
Tauno Lahtinen 25.1.2016 alkaen, Hämeenlinna
Esa Silvennoinen ja Kalevi Ilmarinen, Janakkala
Tiia Lintuja ja Markku Pyy, Järvenpää
Taina Pikkupeura ja Esa Kytölä, Kerava
Aimo Alho, Loppi
Jyrki Kosonen ja Markku Laine, Mäntsälä
Risto Paajanen ja Jarmo Levänen, Riihimäki
Päivi Tikka ja Jorma Sulander, Tuusula
Pentti Bergmann ja Markku Alanko, Valkeakoski

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Esa Silvennoinen ja varapu­heenjohtajana Jyrki Kosonen. Esa Silvennoinen toimi puheenjohtajana vuoden 2015 loppun asti, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi Jyrki Kosonen.